A kollektív bűnösség elvének gyakorlati alkalmazása

A kollektív bűnösség elvének gyakorlati alkalmazása 

Elõadások a magyarországi németség 70 évvel ezelõtt megindult kitelepítésérõl

 

Idõpont: 2016. JANUÁR 19. 11 ÓRA

Helyszín: EMLÉKPONT Hódmezõvásárhely, Andrássy út 34.

 

PROF. DR. ZINNER TIBOR kutatócsoport-vezetõ, VERITAS Történetkutató Intézet

Szembenézés, 2016

DR. MARCHUT RÉKA PHD tudományos segédmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet

A Budapest környéki németség kitelepítése (1946-1947)

DR. KRISCH ANDRÁS PHD gyûjteményvezetõ, Soproni Evangélikus Gyûjtemények

A hûség „jutalma”. A soproni németek kitelepítése, 1946

DR. MIKLÓS PÉTER PHD intézményvezetõ, Emlékpont

A Csanád vármegyei németség kitelepítésének történetéhez

DR. T. MOLNÁR GIZELLA PHD intézetvezetõ fõiskolai tanár, Szegedi Tudományegyetem

A magyarországi német nemzetiség identitásvesztése. Nemzetiségpolitikák 1945 után