Konferencia meghívó: Az erőszak és az ellenségkép-képzés diszkurzív stratégiái és társadalmi gyakorlata. 2016. május 18-19.

Konferencia meghívó: Az erőszak és az ellenségkép-képzés diszkurzív stratégiái és társadalmi gyakorlata

 

DÁTUM: 

2016. május 18. 10:00 - 2016. május 19. 18:00

A konferencia tervezett programja
2016. május 18. szerda

9.30. – 10.00. Regisztráció

10.00. – 10.15. Megnyitó: Iványi Gábor (rektor, Wesley János Lelkészképző Főiskola)

10.15. – 12.00. I. szekció: Ellenségképek, konfliktusok, „etnikai moralizálás”: romák, menekültek, etnikumok
Szekcióvezető: Mikecz László

 1. Zahorán Csaba: Az erőszak kísértete. Az etnikai konfliktus a romániai magyar és román politikai diskurzusokban 1989 után
 2. Feischmidt Margit : Hogyan lesz az idegenből ellenség majd dehumanizált objektum? A menekültek megjelenítése a politikai és mindennapi kommunikációban a szerb-magyar határ két oldalán
 3. Szerbhorváth György: Az „etnikai moralizálás esetei”: a roma- és menekültellenesség összefüggései Szerbiában
 4. Biczó Gábor: A konfliktustermelés mechanizmusai egy lokális oláh cigány közösségben: elméleti háttér és esetelemzés

12.00. – 13.00. Ebédszünet

13.00. – 14.40. II. szekció: Hatalom, erőszak, társadalmi nemek és szexualitás 
Szekcióvezető: Neményi Mária

 1. Kováts Eszter: A gender mint ellenségkép Európában
 2. Varga Rita : A nő mint kirekesztő. A kirekesztés női ágensei a Harmadik Birodalomban
 3. Balogh Lídia : PÉCS és KÖLN. A faji-etnikai hovatartozás megjelenítésének kérdései a nők elleni erőszak médiaábrázolása során
 4. Garai Mixi : Szülészeti erőszak és kommunikációs bázisa

14.40. – 15.00. Szünet

15.00. – 16.30. Az erőszak hétköznapi formái: reprezentációk, diszkurzív stratégiák és  társadalmi gyakorlat – kerekasztal-beszélgetés 
A beszélgetést vezeti: Takács Miklós
Beszélgetőtársak: Gerő Márton, Feischmidt Margit, Kisantal Tamás, N. Kovács Tímea

16.30. – 16.45. Szünet

16.45. – 18.45. III. szekció: Írásgyakorlat, erőszak, bűnösség és ellenségképek
Szekcióvezető: egyeztetés alatt

 1. Kisantal Tamás : „…patológiás tömeggyilkos és elfuserált bohóc” – a 2. világháborús bűnösség feldolgozásának stratégiái az 1945 utáni magyar szövegekben
 2. Szűcs Teri: Az episztemológiai erőszak hatásának ábrázolása Osztojkán Béla Átyin Jóskának nincs, aki megfizessen című művében
 3. Patakfalvi-Czirják Ágnes : A székely zászló kapcsán alakuló ellenségképek a sajtó tükrében
 4. Ránki Sára : Erőszak, hatalmi viszonyok és ellenségkép-képzés az újmédiában
 5. Gerő Márton, Kopper Ákos, Susánszky Pál, Tóth Gergely:  Levegő nélkül: domináns értelmezési keretek (framek) kiépítésének mechanizmusai  2010 után

2016. május 19. csütörtök

9.00. – 9.30. Regisztráció

9.30 – 10.50. szekció: IV. szekció: Látás, erőszak, hatalom és felelősség
Szekcióvezető: Balogh Lídia

 1. N. Kovács Tímea: Erőszak-képek és társadalmi, kulturális miliők – a kereskedelmi televíziózás példáján
 2. Czifra Vera : Ellenségképp ellenség-kép. Virtuális terepmunka iszlám dzsihádista multimédiás vizuális kommunikáció képei közt
 3. Kollár Csaba : Polarizált barát- és ellenségkép a digitális médiában. A humán információbiztonság formai és tartalmi oldala

10.50. – 11.00. szünet

11.00. – 11.40. poszter szekció
Szekcióvezető: egyeztetés alatt

 1. Ujhelyi Nelli : „… akkor fogadj örökbe egy migránst!” Online vélemények és attitűdök a 2015-ös migrációs krízishelyzet kapcsán
 2. Molnár Levente : Debreceni muszlimok perspektívái a 2015. évi menekült/migránsválsággal kapcsolatban

11.40. – 12.45. ebédszünet

12.45. – 14.45. V. szekció: Másfelé irányuló tekintetek: többség, kutatási gyakorlat, helyreállítás. 
Szekcióvezető: Bánlaky Pál

 1. Bodó Julianna: Ők és mi. Ellenségkép-építés mint a védekezés és az eltávolítás eszköze a munkamigráció világában
 2. Lajos Veronika : Önmaga felé fordított kutatói tekintet. Szimbolikus erőszak és etnográfiai terepmunka
 3. Bisztrai Márton, Kováts András, László Zsuzsa, Pataki Nikolett, Szabó Attila : Célkeresztben a Menedék. Stratégiák kidolgozása az internetes gyűlöletkeltés ellen
 4. Bernáth Gábor: Az ellenségkép-képzéssel és kirekesztéssel szemben fellépő beszéd pozíciói és lehetséges dogmái – egy kutatás-sorozat tapasztalatai
 5. Szegő Dóra: Hatalom és párbeszéd. A helyreállító szemlélet és módszerek lehetőségei egy magyarországi börtön tapasztalatai alapján

14.45. – 15.00. szünet

15.00. – 17.00. VI. szekció: Fizikai erőszak, gyűlölet, politika és hatalom
Szekcióvezető: Szerbhorváth György

 1. Pál Gábor: Szavak és öklök. (Köz)politikai, jogi és társadalomtudományi koncepciók a gyűlöletbeszéd és a fizikai erőszak viszonyával kapcsolatban
 2. Balogh Péter : „Szurkolói erőszak” – kísérlet az erőszak újabb eseteinek értelmezésére
 3. Szigethy Gabriella : A tér kolonializációja
 4. Szöllősi Gábor : A gyermekbántalmazás-problémát formáló diskurzusok
 5. Thun Éva : A politikai hatalmi diskurzus és a tanárképzés viszonya: elfogadás, közvetítés vagy szakmai kritikai reflexió?

17.00. – 17.15. Zárszó: Neményi Mária

Forrás: http://www.wesley.hu/cikk/konferencia-meghivo-eroszak-es-ellensegkep-kepzes-diszkurziv-strategiai-es-tarsadalmi