A roma politika intézményesülése c. kutatást lezáró workshop (OTKA K 105089)

A roma politika intézményesülése

c. kutatást lezáró workshop (OTKA K 105089) programja

 

A workshop helye és ideje:

2016. július 5, kedd, 9-18 óra

Magyarországi Roma Parlament, Budapest, Tavaszmező utca 6.

 

9:00-9:15

Bevezető: Kóczé Angéla: A kutatás összefoglalása

9:15-10:30

Az elmúlt fél évszázadot tekintve, milyen korszakai voltak a roma politikai aktivizmusnak, és a hangsúlyváltások hogyan hatottak a különböző szakpolitikákra?

Moderátor: Vajda Róza

A panelbeszélgetés résztvevői: Bársony János, Csongor Anna, Horváth Aladár, Kállai Ernő, Kende Ági, Kóczé Angéla

10:45-12:00

Mik az előnyei és mik a hátrányai a színtudatos, illetve a színvak etnikai politikának?

Moderátor: Szalai Júlia

A panelbeszélgetés résztvevői: Daróczi Gábor, Havas Gábor, Orsós Éva, Szőke Judit, Zolnay János, Zsigó Jenő

12:00-12:30

Ebédszünet

12:30-14:00

Hogyan manifesztálódtak az ideológiai, gender, generációs és esetleges szub-etnikus (romungro, beás, oláh) feszültségek a roma politikai szerveződés történetében?

Moderátor: Bogdán Mária

A panelbeszélgetés résztvevői: Daróczi Joka János, Csorba Zoltán, Forgács István, Kovai Cecília, Lakatos Szilvia, Szuhay Péter

14:15- 16:00

Hogyan ösztönözte a hazai akadémiai diskurzus a tudományos és politikai nyelvezet összekapcsolását, és milyen módon reflektált a romák politikai jogainak az érvényesítésére?

Moderátor: Neményi Mária

A panelbeszélgetés résztvevői: Dupcsik Csaba, Junghaus Timea, Kóczé Angéla, Magyar Bálint, Vajda Róza, Zolnay János,

16:15-18:00

Hogyan kapcsolódott a magyarországi roma politika a rendszerváltás utáni hazai és transznacionális (európai és globális) politikai trendekhez?

Moderátor: Kóczé Angéla

A panelbeszélgetés résztvevői: Bari Judit, Bíró András, Daróczi Ági, Rácz Béla, Rövid Márton, Szalai Júlia

18:00

ZÁRSZÓ

Kóczé Angéla, Neményi Mari, Szalai Júlia