Megjelent a Székelyföld története I-III. című háromkötetes monográfia

Megjelent a Székelyföld története I-III. című háromkötetes monográfia

"Székelyföld és népének históriája, hasonlóan a világ bármely vidékének tör-ténetéhez, nem pusztán a történészek és a rokontudományok művelőinek belügye. Ennek jegyében munkánkat elsősorban az egykori Székelyföld mai lakóinak szántuk, miközben tudatában voltunk annak, hogy a térség története napjainkban sem csupán őket érdekli. Nem feledkezhettünk meg egy sokkal tá-gabb, a Székelyföld határait messze meghaladó körről, hiszen az itt élő, szülőföld-jük, közvetlen környezetük felé érthető kíváncsisággal forduló százezreken túl innen elszármazottak vagy a régió története iránt érdeklődők hosszú sora él a világ minden részén."

Forrás: http://szekelyfoldtortenete.hrmuzeum.ro/

A kötetek tartalomjegyzéke elérhető a következő oldalról: http://szekelyfoldtortenete.hrmuzeum.ro/