Meghívó: Társadalomtudományi tábor (Szeltersz, 2016. augusztus 18–21.)

Meghívó

Társadalomtudományi tábor

Szeltersz, 2016. augusztus 18–21.

 

A tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, kutatók, hallgatók, tanárok találkozási pontja. A három napos sátortábor önellátással, közös étkezésekkel működik. A program előadásokból, vitákból, könyvbemutatókból áll össze.

A vitaanyagokat (nem idézhető előzetes kéziratként) a felkért hozzászólóknak és  azoknak akik külön kérik kiküldjük.

 

augusztus 18. csütörtök

 

12.00 - 15.00              Érkezés, sátorverés, fagyűjtés

15.00 – 16.00 Kutatási beszámoló

Állampolgárság, előítélet, migráció mintázatairól a Genezys, kárpát-medencei ifjúság kutatás nyomán Morvai Tünde, Papp Z. Attila, Zsigmond Csilla

Javasolt hozzászólók: Kiss Dénes, Kiss Tamás, Sólyom Andrea,

16.00 – 16.45 Kéziratvita

Az erdélyi városok társadalmi rétegződése 1900-1941. Tötös Áron. Javasolt hozzászólók: Gagyi József, Kiss Tamás, Papp Z. Attila

16.45. –17.15. Kutatási beszámolók

Kisebbségi oktatási statisztikák 1960-2005 – Toró Tibor. Javasolt hozzászólók: Bárdi Nándor, Papp Z. Attila,

17.15 – 18.05

Limes-kör esete a securitateval – Kiss Ágnes

Molnár Gusztáv életút interjúi az 1970-es, ’80-as évekből Antal Róbert, Kovács Szabolcs. Javasolt hozzászólók: Novák Zoltán, Oláh Sándor

18.05 – 18.50

Menekültek és fogadtatásuk Magyarországon – Kováts András

18.50 – 19.30 Könyvbemutató

Háromszéki elitek (Novák Zoltán, Nagy-Botond, Tóth-Bartos András…) – Lőrincz József, Oláh Sándor

Kényszerek- tanúságtevők (Oláh Sándor) – Bárdi Nándor, Pál János

Vacsora

20.30

Interjúk kisebbségi kérdéseket kutató történészekkel és társadalomkutatókkal – Filep Tamás Gusztáv

 

Napfelelős: Kiss Tamás

augusztus 19. péntek

 

8.30 Reggeli

9.30 – 10.20 Kéziratvita

Válogatás a katolikus Erdélyi Tudósító c. folyóiratból -- Izsák Anikó

10.20 – 10.45 Kutatási beszámolók

Nőmozgalmak a két világháború közti Romániában – Bokor Zsuzsa

10.45 – 11.10

Erdővidék közigazgatás és építészettörténeti kutatásáról – Fehér János

11.05 – 11.45

Értéktár program – Jakab Albert Zsolt, Vajda András. Javasolt hozzászólók: Gagyi József, Ferencz Angéla, Miklós Zoltán

11.45 – 12.10

A kulturális és a természeti örökség kapcsolatának multidiszciplináris vizsgálata

a Szilágyságban – Szabó Árpád Töhötöm. Javasolt hozzászóló: Gagyi József, Tötös Áron,

12.10 – 12.35

Az RMDSz külpolitikája 1996-ig – Szabó Tamás. Javasolt hozzászóló: Borbáth Endre, Toró Tibor

12.35 – 13.30 Kéziratvita

 A magyarországi és romániai pártrendszer alakulása a gazdasági világválság tükrében

Borbáth Endre. Javasolt hozzászólók: Toró Tibor, Szabó Tamás, Székely István Gergő

13.30.  Ebéd

15.00 – 16.10 Kéziratvita

Extra-territoriális állampolgárság és határon túli szavazatok – Pogonyi Szabolcs. Javasolt hozzászólók: Kántor Zoltán, Kiss Tamás, Székely István Gergő, Toró Tibor,

16.10 – 17.10 Gyakorlatok

A Híd-Most kísérlete – Ravasz Ábel. Javasolt hozzászólók: Székely István Gergő,

17.10 – 18.20

Székelyföld projekt a román nemzetépítéstől keretezve – Antal Árpád. Javasolt hozzászólók: Gagyi József, Lőrincz József, Novák Zoltán

18.20 – 19.20 Könyvbemutató

Autonomy Arrangements around the World: A collection of Well and Lesser Known Cases  – Székely István Gergő

Iskolák veszélyben – Kiss Tamás, Tódor Erika

19.30 – Vacsora

20.30 Életút beszélgetés: Dávid Gyula

 

Napfelelős: Lőrincz József

augusztus 20. szombat

 

8.30 Reggeli

9.30 – 10.10 Kutatási beszámoló

Impériumváltás nemzetközi összehasonlításban – Egry Gábor

Javasolt hozzászólók: Bárdi Nándor, Gidó Attila,

10.10 – 11.00 Gyakorlatok

Lehet-e helyi társadalompolitikája egy székelyföldi településnek? – Lackó Albert Elemér, Barabás Zsófia, Nagy József. Javasolt hozzászólók: Szabó Árpád Töhötöm, Sólyom Andrea

11.00 – 12.00 Kéziratvita

Vaiszlovich Emil, a "dacos, arrogáns és brutális" zsidómagyar - incidensek és értelmezéseik a két világháború közti időszakból – Kulcsár Bea

Javasolt hozzászólók: Egry Gábor, Gidó Attila, Filep Tamás Gusztáv, Lőrincz József

12.00 – 13.30 Kutatási beszámolók

Az erőszak kísértete. Az etnikai konfliktus a romániai magyar és román politikai diskurzusokban 1989 után – Zahorán Csaba

Nemzetépítés és klasszifikációs küzdelem Moldovában – Patakfalvi Czirják Ágnes

Párhuzamos nemzetépítések Boszniában – Dobos Edgár

13.30 – Ebéd

15.00 – 16.00 Kutatási beszámoló, Csíksomlyó a kegyhely – régen és ma

Korszakhatáron: Losteiner Leonárd és a csíksomlyói csodák változása – Mohay Tamás

Csíksomlyó a népi vallásosságban – Tánczos Vilmos

Javasolt hozzászóló: Gagyi József

16.00 – 17.00 Gyakorlatok

A helyhatósági választások tapasztalatai – Gidó Csaba, Novák Zoltán / Kiss Tamás, Székely István Gergő, Toró Tibor

17.00 – 17. 45

Fogyasztói és értékesítői szövetkezetek társadalmi háttere – Sólyom Andrea

Történelemi ismeretterjesztés: műkedvelők vs. szakemberek, radikalizálódó közbeszéd – Nagy József

17.45 – 18.45 Könyvbemutató -- vita

Székelyföld története III. kötet – Kolumbán Zsuzsa, Bárdi Nándor / Both Noémi, Egry Gábor, Gidó Attila, Gidó Csaba, Nagy Botond, Szabó Csongor

18.45 –19.30 Könyvbemutatók

Etnicitás, identitás, politika (Egry Gábor) – Izsák Anikó

Vita Sándor: Erdélyi gazdaság – erdélyi politika – Sárándi Tamás

Levezényelt visszacsatolás. Az észak-erdélyi katonai közigazgatás 1940 – Nagy József

19.30 Vacsora

20.30 – Roma politika és a problémakezelés lehetséges keretei Szlovákiában – Ravasz Ábel

 

Napfelelős: Bárdi Nándor

augusztus 21. vasárnap

 

8.30 Reggeli

 9.30 – 10.15 Kéziratvita

Modernizáció villamosítással. Áramhasználat gyakorlata, társadalmi értelmezések a Nyárád mentén – Gagyi József

10.15 – 11.15 Árnyékjelentések az Európa Tanács kisebbségi keretegyezményének romániai érvényesüléséről

CEMO – Szigeti Enikő, EMNT-SzNT – Toró Tibor,   RMDSZ-

11.15 – 12.00 Kéziratvita

Kide termékenységtörténete, 1860-1960 – Koloh Gábor. Felkért hozzászóló: Gagyi József, Kiss Tamás

12.00 – 13.15

A Ceauşescu–korszak magyarságpolitikája -- Novák Zoltán. Felkért hozzászóló: Egry Gábor, Kiss Ágnes, Tóth Bartos András,

13.15   Ebéd, kiértékelés

 

A helyszín és a megközelítés:

A tábor helye a Szent Gellért Alapítvány menedékháza melletti rét, a Vargyas patak völgyében, Szeltersz üdülőhelyen. Elérhető a Székelyudvarhely — Csíkszereda főútvonalon, félúton. Szentegyházától keletre kb. 2 km, Csíkszereda irányában a főútról jobbra kell letérni és a Vargyas patak mentén kb. 3 km-re van a menedékház és a tábor. A letérőt onnan lehet beazonosítani, hogy az út mellett tábla hirdeti a termálvizes strandfürdőt (Székelyudvarhely felől) balra. De Szeltersz felé épp ezzel ellentétes irányba kell elindulni (Székelyudvarhely felől nézve) jobbra. A busszal vagy stoppal érkezőknek a termálfürdő táblája jelent eligazodási pontot.

A menedékháznál 5db 4-4 személyes faház található. Ezekben van folyóvíz, wc, fürdő Ebben az évben a menedékház is üres lesz, ott is lehet aludni. A menedékházban a szállás 20 RON/nap/fő; a faházakban 25 RON/nap/fő, a sátorhely 6 RON/nap. Mindezt György Attilánál, Ilyés Kingánál  a menedékház illetve az alapítvány vezetőinél lehet lefoglalni: 0745251341 vagy gellerta@gmail.com. A közelben találhatók még szálláshelyek  hasonló áron. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a menedékház wc-jét és fürdőjét is használtuk a sátortáborból is.

A napi meleg ebédet, fejenként 20 RON-ért a menedékházban kapunk. (Ez külső támogatás hiányban, ebben az évben önköltséges.) Naponta lesz friss kenyér. Kávét és teát reggel és délben szolgálunk fel. A közös étkezéshez mindenki a maga igénye szerint járulhat hozzá.

 

Bejelentkezés további információ:

Bárdi Nándor, bardinandor@gmail.com

Kiss Tamás, t_kiss77@yahoo.com

Lőrincz József, lorenzogiuseppe@gmail.com