Bogdán Mária: Visszabeszélés és dekonstrukció - az idegen reprezentációja a médiában c. előadása a Romakép Műhely konferenciáján

Saját kép/ellenkép

A Romakép Műhely médiaantropológiai műhelykonferenciája

2016. szeptember 20. 10:00-18:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (Budapest, Múzeum krt. 4.)

Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa a 2015-2016-os tanévben támogatást adott a Romakép Műhely égisze alatt megalakult multidiszciplináris kutatócsoportnak, amelynek vezetője Müllner András, tagjai pedig az egyetem különböző, bölcsészet- és társadalomtudományi szakjait képviselő hallgatók. A kutatócsoport kettős feladatot vállalt magára. Egyrészt 2015 őszén előkészítette a 2016-os tavaszi Romakép Műhelyt (ennek témája többségében a roma közösségek médiahasználata volt), a tavasz folyamán pedig megszervezte és végigvitte azt (a vendégekkel való kapcsolattartás, a vetítések előtti bevezető előadások, a vetítést követő beszélgetések moderálása formájában). Másrészt a hallgatók a hét kutatást a Romakép Műhely egyes programpontjaihoz igazítva végezték el a tavasz és a nyár folyamán (kutatás terepen, interjúk és recenziók készítése, egy-egy nagy tanulmány megírása). A kutatást a megszülető művek publikálásán túl egy műhelykonferencia zárja 2016. szeptember 20-án 10 és 18 óra között, az ELTE BTK Kari tanácstermében. A konferencián a kutatócsoport tagjai ismertetik kutatásaik eredményeit, továbbá meghívtunk olyan kutatókat is, akik a médiaantropológiainak is nevezhető tudományterület ismerői, vagy azzal érintkező témákban kutatnak, jelen esetben kifejezetten a magyarországi romák médiareprezentációjával a középpontban. Olyan platformok lesz szó, amelyek a roma közösségek médiahasználatát tükrözik, segítik elő. A témák a jelenből és a közeli-távolabbi múltból származnak, és a közösségi médiahasználat sokféle műfaját felölelik: médiaterek és fizikai helyek, televíziós és rádiós műsorok, nyomtatott médiatermékek, filmfesztiválok, internetes műfajok, médiatáborok és -műhelyek, az újságíróképzés platformjai, szerkesztőségek gyakorlatai stb.

 

A konferencia védnöke Dr. Orosz Éva oktatási rektorhelyettes.

A konferencia megrendezését az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa támogatja.

 

Romakép Műhely-kutatócsoport ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék

Program

10:00 Köszöntő (Müllner András, Pócsik Andrea)

Közösségek megnyíló terekben

10:10 – 10:30 Kerényi György: Etnikai reprezentáció két magyarországi börtönrádióban

10:30 – 10:50 Major Réka (ELTE BTK): Roma nők önreprezentációja. A BUVERO roma női médiatábor

10:50 – 11:10 Teidelt Magdalena (ELTE TáTK): A Makói Videóműhelyről

11:10 – 11:30 Wagner Sára (ELTE BTK): Összhangban a zenével: A Snétberger Zenei Tehetség Központot megfogalmazó narratívák

11:30 – 11:50 Beszélgetés (Moderátor: Sipos Flóra)

 

11:50 – 12:00 - Kávészünet

 

Közösségek antropológiai keretben

12:00 – 12:20 Szuhay Péter (Néprajzi Múzeum): Lokális és korosztályi kép etnikus kiadásban, közvetlenül és áttételben: BHIM RAO Egyesület, Szendrőlád

12:20 – 12:40 Vajda Melinda (ELTE TáTK): Rom pala le rom. Joka Daróczi János filmjeinek antropológiai vonatkozásai

12:40 – 13:00 Pala Mátyás (ELTE TáTK): Kijelölés és birtoklás. Egy online médiaantropológiai kutatás beszámolója

13:00 – 13:20 Komlósi Orsolya (Színház- és Filmművészeti Egyetem)

13:20 – 13:40 Beszélgetés (Moderátor: Wagner Sára)

 

13:40 – 14:40 Ebéd

 

Közösségek ellenképben

14:40 – 15:00 Bernáth Gábor (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet): A kirekesztéssel szemben fellépő beszéd pozíciói és lehetséges dogmái – egy kutatás-sorozat tapasztalatai

15:00 – 15:20 Gunther Dóra (ELTE BTK): Közösségi filmezés Csereháton. Siroki László és Cserepressz

15:20 – 15:40 Bogdán Mária (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet): Visszabeszélés és dekonstrukció – Az idegen reprezentációja a médiában

15:40 – 16:00 Sipos Flóra (ELTE TáTK): A Rólunk Hozzád projektről

16:00 – 16:20 Beszélgetés (Moderátor: Pala Mátyás)

16:20 – 16:30 Kávészünet

Közösségek és médiakeretek

16:30 – 16:50 Balogh Lídia (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet): Cigányzenész – roma hős? Romák mint pozitív szereplők a médiában

16:50 – 17:10 Messing Vera (CEU): Romák és médiakeretek – ki fér hozzá a róla szóló képhez?

17:10 – 17:30 Guld Ádám (PTE BTK): Roma sztárok a YouTube-on. Az online média szerepe az új roma mulatós térnyerésében

17:30 – 17:50 Zsigó Jenő (Magyarországi Roma Parlament): Az Amaro Drom című lapról

17:50 – 18:10 Beszélgetés (Moderátor: Gunther Dóri)

 

Forrás: http://media.elte.hu/blog/2016/09/12/romakep-muhely-3/