Elérhetővé vált az MTA TK Kisebbségkutató Intézet és az Országgyűlési Könyvtár együttműködésében készült három adatbázis

Elérhetővé vált az MTA TK Kisebbségkutató Intézet és az Országgyűlési Könyvtár együttműködésében készült három adatbázis 

A mai Magyarország településeinek népszámlálási-etnikai adatbázisa (1870-2011)

Magyarország településeinek népszámlálási-etnikai adatbázisa
Az adatbázis tartalmazza a jelentősebb etnikumok 1870 és 2011 közötti népszámlálások alkalmával lekérdezett településenkénti (és budapesti kerületenkénti) összes fontos anyanyelvi és nemzetiségi, valamint felekezeti adatait – szöveges és térképes ismertetőkkel, magyarázatokkal.

Nemzetiségi Önkormányzatok Magyarországon (1994-2014) dokumentumtár

Nemzetiségi Önkormányzatok Magyarországon
Az adatbázis átfogó dokumentációt nyújt a nemzetiségi önkormányzatiságról, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó 13 nemzetiség önkormányzati, politikai, társadalmi életéről, belső viszonyairól és problémáiról. Az érdeklődők válogathatnak az országos és megyei napi- és hetilapok adatbázisba rendezett cikkeiből, tudományos folyóiratokban megjelent elemzésekből, valamint az állami szervek működése során keletkezett, a nemzetiségi önkormányzatokkal foglalkozó dokumentumokból. A gyűjtés évköre: 1994–2014. 

Közép-Európai kisebbségi jogtár

Közép-európai kisebbségi jogtár
Az MTA TK Kisebbségkutató Intézete által életre hívott kisebbségi jogtár célja annak számbavétele és összehasonlító elemzése, hogy Magyarországon és a szomszédos államokban, elsősorban a térségbeli rendszerváltások és függetlenség elnyerése után (1989-1991), és napjainkban, a 21. század elején, milyen jogi helyzetben élnek a hivatalosan nemzetiségként vagy kisebbségként elismert különböző nemzeti, etnikai közösségek.