Vizi Balázs - Tóth Norbert - Dobos Edgár (szerk.): Beyond International Conditionality. Local Variations of Minority Representation in Central and South-Eastern Europe

Vizi Balázs - Tóth Norbert - Dobos Edgár (szerk.): Beyond International Conditionality. Local Variations of Minority Representation in Central and South-Eastern Europe

Megjelent a Vizi Balázs - Tóth Norbert - Dobos Edgár (szerk.): Beyond International Conditionality. Local Variations of Minority Representation in Central and South-Eastern Europe (Baden-Baden, Nomos, 2017) kötet.

Az elmúlt évtizedben Közép-Európában és a Balkánon is komoly változások történtek a kisebbségi közösségek intézményes védelmében. A térség országaiban - gyakran a nemzetközi szervezetek ajánlására is  - új intézkedéseket és törvényeket fogadtak el. Emellett az EU bővítési politikájában is nagyobb figyelmet kap a csatlakozásra váró dél-kelet-európai országokban az emberi és kisebbségi jogok helyzete. Az EU tagsághoz kapcsolódó feltételességi politika és más nemzetközi szervezetek - különösen az Európa Tanács és az EBESZ - hatása eltérő mértékben, de a térség minden államban hatással volt az új intézmények kialakulására. Választott és nem választott konzultatív testületek, kisebbségi önkormányzatok, új kisebbségi parlamenti képviseleti modellek jöttek létre. A kötet ezeket a politikai képviseleti megoldásokat mutatja be valamint rávilágít a kisebbségek politikai képviseleti problémáinak nemzetközi jogi és európai integrációs vonatkozásaira is.
A könyv az OTKA K105432 sz. "A kisebbségek közéleti részvételhez való joga Európában - új irányok, tapasztalatok" c. kutatási projektjének zárókötete.

A kötetből nyílt hozzáférésű tanulmányok: