BACHER VILMOS EMLÉKELŐADÁSOK, 1989–2013. Ünnepi kötet Komoróczy Géza 80. születésnapjára

BACHER VILMOS EMLÉKELŐADÁSOK, 1989–2013. Ünnepi kötet Komoróczy Géza 80. születésnapjára

BACHER VILMOS EMLÉKELŐADÁSOK, 1989–2013

Ünnepi kötet Komoróczy Géza 80. születésnapjára

Szerkesztették: 

Bányai Viktória és Komoróczy Szonja Ráhel (MTA TK Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoport)

Koltai Kornélia és Biró Tamás (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék)

 

Kiadja a Magyar Hebraisztikai Társaság és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet

ISSN 0865-1345 (Hungaria Judaica)

ISSN 2061-1781 (Studia Hebraica Hungarica)

ISBN 978-963-12-9141-4

 

Tartalomjegyzék 

Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Judaisztikai Kuratóriuma, majd a Judaisztikai Kutatócsoport Kuratóriuma 1989 és 2013 között tizenegy alkalommal kért föl egy-egy tudóst a Bacher Vilmos Emlékelőadás megtartására, s ítélte oda a Bacher Vilmos Emlékérmet. A díj átadásakor a kuratórium egy tagja – legtöbb esetben Komoróczy Géza mint a kutatócsoport vezetője – tartott laudációkat, majd ezt követően hangzottak el a Bacher Vilmos Emlékelőadások. Jelen ünnepi kötetben a nagyközönség számára hozzáférhetővé válik a Bacher Vilmos Emlékelőadások és Laudációk teljes sorozata, kronológiai rendben haladva. 

Az emlékelőadás és emlékérem névadója, Bacher Vilmos (1850–1913) rabbi, orientalista, az idén 140 éves jubileumát ünneplő Országos Rabbiképző Intézet egyik alapító tanára, 1907-től igazgatója volt. Korának kiemelkedő tudósaként tartották számon, aki a mai napig hivatkozási alap és megkerülhetetlen tényező a nemzetközi tudományos életben, a hebraisztika, judaisztika, orientalisztika területén. Munkássága ösztönzőleg hatott és hat a későbbi nemzedékek tevékenységére.