Ki vagy te, kisebbségi magyar? A kisebbségi azonosságtudat az irodalomban és a tudományos kutatásokban

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZETE

Meghívja

Ki vagy te, kisebbségi magyar?

A kisebbségi azonosságtudat az irodalomban és a tudományos kutatásokban.

 

Voltál már úgy, hogy egy irodalmi mű egy bekezdése, metaforája átélhetővé tette azt, amit veretes tanulmányokban körülírva olvashattál? Érdekel a kisebbségi magyarság, az önkép konstruálása, a helyzettudat változása, mindebben a kulturális, közösségi kötődések viszonylata? Ha igen, akkor gyere el az írók, szerkesztők, kutatók beszélgetésére!

2017. szeptember 29. péntek, 18.00 óra

RSVP: kisebbsegkutato@tk.mta.hu

Regisztrációt 2017. szeptember 28. 16.00 óráig áll módunkban fogadni.

Helyszín: MTA HTK (K. ép. fszt. 11.)

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

 

Vida Gábor: Egy dadogás története (regény), Magvető, 2017.

Olvasmányélményéről Papp Z. Attila és Szerbhorváth György beszél

Tompa Andrea: Omerta, Hallgatások könyve, Jelenkor, 2017.

Olvasatok Feischmidt Margittól és Bárdi Nándortól

Ki vagy te, vajdasági magyar? Írások az identitásról és annak hiányáról. Szerk. Losoncz Márk, Fórum, 2017.

Értelmezések Mák Ferenctől és Dévavári Zoltántól

A kommentárok és a szerzők, szerkesztő reagálásai után a résztvevők bevonásával egy közös beszélgetésre kerülne sor a felmerült kérdésekről.

Szívesen látunk mindenkit!