A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése (1989-1999)

A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése (1989-1999) 


2017. december 13, Újvidék, a Forum 4. emeleti tanácsterme (Vojvode Mišića, 1)

10:00-10:30
Köszöntés, bevezető – Rácz Krisztina (Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet, Belgrádi Egyetem), Losoncz Márk (Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet, Belgrádi Egyetem)

10:30-12:30
I. Kissebségpolitika és autonómia
moderátor: Rácz Krisztina
1. Tóth Szilárd (Budapesti Corvinus Egyetem): Vajdasági magyar autonómia – egy politikai eszme tíz esztendeje (1989-1999)
2. Dévavári Zoltán (Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Újvidéki Egyetem – Veritas Történetkutató Intézet): Dilemmák és kisebbségszervezés: a Magyar Párttól a VMDK-ig – Hasonlóságok és különbségek
3. Losoncz Márk (Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet, Belgrádi Egyetem): Vajdaságiság és etnikai politizálás – a vajdasági magyarság regionális önazonosságának kérdéséhez
4. Bárdi Nándor (MTA TK Kisebbségkutató Intézet): A magyar kisebbségi pártok előzményei, létrejöttük, szétfejlődésük (1989-1994) 

12:30-13:30 ebédszünet

13:30-15:30
II. Háború és ellenállás
moderátor: Losoncz Márk
1. Szerbhorváth György (MTA TK Kisebbségkutató Intézet): Hősök vagy áldozatok? – magyar halottak a délszláv háborúkban
2. Rácz Krisztina (Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet, Belgrádi Egyetem): A tankokkal körbevett falu – legenda és valóság a Zitzer Szellemi Köztársaságban
3. Ternovácz Dániel (Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem): NATO-bombázás a vajdasági magyar naplóírás tükrében
4. Vataščin Péter (Bölcsészettudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem): Azok, akik “megváltoztatták a várost” – a délszláv háború menekültválsága szabadkai magyarok emlékezetében

15:30-16:00 kávészünet

16:00-18:00
III. Emlékezet és reprezentáció
moderator: Bárdi Nándor
1. Fúró Andor (Bölcsészettudományi Kar, Újvidéki Egyetem): A temerini múzeumsztrájk multidiszciplináris megközelítése
2. Kocsis Árpád (Bölcsészettudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem): Csorba Béla politikai gondolkodása az 1990-es években
3. Zakinski-Toma Viktória (Bölcsészettudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem): Tulajdonjogi viszonyok és szerkesztéspolitika a vajdasági magyar írott és elektronikus sajtóban az 1989 és 1999 közötti időszakban
4. Wágner Tamás (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Vajdasági kronológia – módszertani kérdések és dilemmák


18:00-19:00
A konferencia tanulságainak összefoglalása, a további teendők és közös tervek megbeszélése
moderátor: Losoncz Márk

19:00-tól vacsora