Intézetünk munkatársa Turán Tamás a Többes kötésben. Magyar–zsidó múltak és égtájak konferencián tart előadást Zsidó katonáskodás a Monarchiában: néhány vallásjogi életkérdés címmel 2018. február 5-én.

Többes kötésben

Magyar–zsidó múltak és égtájak

című konferencia

Budapest, 2018. február 5.

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületének Díszterme

 

Szervező: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Molnár Tamás Kutatóintézet (MTKI)

Támogató: Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság

 

A konferencia programja

8:30 Érkezés, regisztráció

9.00 SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes megnyitója

9.25 NOVÁK ATTILA (a Molnár Tamás Kutatóintézet) köszöntője

9.30 – 10.40 Első ülés: Diaszpórák a múltban és a jelenben

Levezető: MOLNÁR ATTILA KÁROLY, az MTKI vezetője

A diaszpóra fogalma: történeti és vallási perspektívák/BUZÁSI GÁBOR klasszika-filológus, hebraista, az ELTE BTK Ókortudományi Intézet adjunktusa

Trianon hatása a zsinagógaépítészetre Magyarországon és az utódállamokban/KLEIN RUDOLF építészettörténész, a Szent István Egyetem (Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Budapest) építészettörténet professzora

A zsidók és a magyar szivárvány/GERŐ ANDRÁS történész professzor, a Habsburg Intézet (Budapest) igazgatója

 

10.45-11:35 Második ülés: Vallások és gondolatok

Levezető: MOLNÁR ATTILA KÁROLY, az MTKI vezetője

Zsidó katonáskodás a Monarchiában: néhány vallásjogi életkérdés/TURÁN TAMÁS hebraista (Budapest), az MTA Társadalomtudományi Központ tudományos főmunkatársa

Kisebbség és többség Ravasz László gondolkodásában/HATOS PÁL történész, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara dékánja

11.35 – 12.00 Kávészünet

12.00 – 13.40 Harmadik ülés: Kárpát-medencei tájak, egységek

Levezető: CSAPODY MIKLÓS, az MTKI munkatársa

Határon túli zsidó életvilágok reprezentációi/GLÄSSER NORBERT néprajzkutató, a Szegedi Tudományegyetem BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszéke egyetemi adjunktusa előadása

Magyar zsidó múlt, romániai jelen (1914-től napjainkig)/GIDÓ ATTILA történész, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója

Emlékek a szinérváraljai zsidók történetéből/BORSI-KÁLMÁN BÉLA történész, az ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék egyetemi tanára

A kárpátaljai zsidóság és identitása (1867–1944)/SZALAI MIKLÓS történész (Budapest)

13.40 – 14.45 Ebédszünet (büféebéd)

 

14.45 – 16.30 Negyedik ülés: Koráramlatok: asszimiláció, ortodoxia, cionizmus, Izrael

Levezető: PAP MILÁN, az MTKI munkatársa

Zsolt Béla és Pap Károly (Budapest), Ligeti Ernő (Kolozsvár): zsidó értelmiségiek szembenézése az asszimiláció kudarcával (1918–1945)/ZVI HARTMAN történész, a Tel Aviv-i Egyetem szenior kutatója

Érdekközösségben? (A magyar kormány és a Cionista Világszervezet tárgyalásai a harmincas években)/NOVÁK ATTILA történész, a Molnár Tamás Kutatóintézet (NKE ÁKK) tudományos főmunkatársa

A magyar ajkú zsidóság szervezeteinek szerepe Palesztinában/Izraelben (1930–1955)/OLOSZ LEVENTE történész, az Eszterházy Károly Egyetem (Eger) PhD hallgatója

Húskonzerv-akció 1948–1957. A magyar orthodoxia izraeli szeretetcsomag-küldeményei/LÓZSY TAMÁS könyvtáros, a Magyar Orthodox Izraelita Levéltár (Budapest) gyűjteményvezetője

16:30-17:00 Vita, a konferencia lezárása.