Újabb gyűjteménnyel bővült Digitális Olvasószobánk

Az MTA TK Kisebbségkutató Intézet korábban indult kezdeményezésének részeként újabb gyűjtemény vált elérhetővé a Digitális Olvasószobában. 

 

Különleges történeti, társadalomtörténeti forrás a mindössze két éven át – 1954 és 1955 – kiadott Vidéki Rabbikar Körlevele. Nem csak címében, de formátumában (írógéppel írt, kézirat jellegű, A/5-ös méretű füzetek), szerkesztési és terjesztési módjában is körlevél volt: nyilvános terjesztésbe nem került, közgyűjteményekbe is csak elvétve, rabbik hagyatékaként jutott. Digitalizálásunk alapja a Scheiber Sándor hagyatékából az MTA Keleti Gyűjteményébe került sorozat.

A vészkorszak következtében végzetesen megfogyatkozott létszámú (elsősorban vidéki) neológ rabbik belső eszmecseréjének, módszertani együttműködésének fóruma volt a Körlevél, melynek szerzői körébe egy-egy rabbinövendék, kántor, hitközségi vezető is bekapcsolódott. A szerkesztő Schindler József (1918–1963) szegedi rabbi volt. Az egyes hitközségek aktuális híradásai mellett megjelentek a vallásoktatás módszertani kérdései, helytörténeti írások, hetiszakasz-magyarázatok valamint a rabbik önképzését szolgáló szakirodalmi ismertetések.

 

 Vidéki Rabbikar Körlevele, 1954-1955