Filep Tamás Gusztáv szerkesztésében megjelent az Ünnep és felejtés. Emlékezet. Identitás. Politika. c. kötet

Filep Tamás Gusztáv szerkesztésében megjelent az Ünnep és felejtés. Emlékezet. Identitás. Politika. c. kötet

TARTALOMJEGYZÉK

A könyv alapkérdése: miként lesz az emlékezetkultúrából emlékezetpolitika?

Három kulcsfogalom viszonyrendszere végig jelen van a tanulmányokban, ezek az intézményesülés, az átpolitizálódás mint emlékezetpolitika és az identitáspolitika. A szerzők megközelítése konstruktivista, az emlékezet kultúráját társadalmilag megteremtett jelenségnek tekintik. A kutató számára így alapkérdés, hogy miből lesz a konstrukció, milyen történeteket mozgatnak meg az emlékezet építői. Az ünnep és a felejtés az emlékezéskultúra két ellenpontja. A kötet döntően az előbbi létrehozásával, formaváltozataival foglalkozik. Ennek alakításában pedig óhatatlanul az egyik tényező a professzionális társadalom- és történetkutatás. A könyv ezt a szerepet kívánja erősíteni.