Szakmai gyakorlatra felhívás: Társadalmi mobilitás és etnicitás

A SZAKMAI GYAKORLATRA VALÓ FELHÍVÁS LETÖLTHETŐ FORMÁTUMBAN ELÉRHETŐ: ITT.

Kedves Hallgatók!

A Társadalomtudományi Kutatóközpont gyakornoki programot hirdet, melynek keretében egy folyó kutatáshoz keresünk munkatársat, 6 hetes időtartamra, 2020. június 25-től.

A kutatói gyakornoki program lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgató bekapcsolódjon a Kisebbségkutató Intézetben folyó kutatásokba.

A Durst Judit vezetése alatt zajló Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei című NKFIH támogatta kutatásban egy gyakornok számára kínálunk lehetőséget, hogy részt vegyen kvalitatív adatok elemzésében és terepmunka előkészítésében.

A kavitatív adatok, interjúk elemzése Atlasti programmal történik, amelynek elsajátítására, az interjúk lekódolása módszerének megtanulására lehetőséget biztosítunk, online workshop keretében.

A munkavégzés nagyobb részben otthon, kisebb részben az intézetben történik rendszeres konzultáció mellett. (A jelenlegi COVID-19 helyzet miatt az intézeti munkavégzést online megbeszélések váltanák ki, átmenetileg). A szakmai gyakorlat várhatóan heti 10-15 órás elfoglaltsággal jár.

A szakmai gyakorlat időtartamára anyagi juttatást nem tudunk biztosítani, a szakmai gyakorlat sem közalkalmazotti, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem keletkeztet, és nem eredményez a társadalombiztosítási jogszabályok szerinti biztosítási jogviszonyt.

Azonban a gyakornokok érdeklődése és a közös munka sikeressége esetén lehetőséget biztosítunk az intézetben folyó egyéb kutatások témájához kapcsolódó további együttműködésre (szakdolgozat, doktori, fizetett munka).

 

Elvárások:

MA vagy PhD hallgató (főként társadalomtudományi szakterület, szociológia, antropológia, kommunikáció és média)

Előnyt jelent:

Társadalomtudományi doktori programban való részvétel

Tapasztalat az interjúzás területén

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok: legfeljebb egy oldalas motivációs levél, önéletrajz és érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben.

Jelentkezési határidő: 2020. június 19.

A jelentkezés módja: A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Demeter Andrea részére a kisebbsegkutato@tk.mta.hu címre. A pályázati anyagokat 1 db .pdf fájlban kérjük beküldeni. A tárgy mezőben a következőket tüntessék fel: „Szakmai gyakorlat”.

Budapest, 2020. 06. 04.

   


 

 

 

     Dr. Papp Attila

       igazgató

       Kisebbségkutató Intézet

       Társadalomtudományi Kutatóközpont