Dénes Iván Zoltán (szerk.): Magyar-zsidó identitásminták II. Egyéni és kollektív önmeghatározások

Dénes Iván Zoltán (szerk.): Magyar-zsidó identitásminták II. Egyéni és kollektív önmeghatározások

Dénes Iván Zoltán szerkesztésében megjelent a 'Magyar-zsidó identitásminták II. Egyéni és kollektív önmeghatározások' c. tanulmánykötet (Ráció Kiadó, Budapest, 2020. 350 oldal. Marczali Henrik Kutatócsoport), benne munkatársunk, Turán Tamás 'Richtmann Mózes vitája Kecskeméti Lipóttal a zsidóság útjáról' c. tanulmányával. A kötet online bemutatója november 19-én csütörtökön 15 órakor lesz a Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem szervezésében, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében: https://or-zse.hu/magyar-tudomany-unnepe-2020/