Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes két elvi állásfoglalása

A Magyarországon Élő Nemzetiségek Jogainak Védelmét Ellátó Biztoshelyettes december 11-én két elvi állásfoglalást tett közzé: az 5/2020. sz. elvi állásfoglalás a német nemzetiségi közösséget sértő kijelentésekről, a gyűlöletbeszéd elleni fellépés szükségességéről és a videómegosztó platformokon megjelenő sérelmes tartalmak elleni fellépés lehetőségeiről szól. A dokumentum ITT olvasható. A másik, 6/2020. sz. elvi állásfoglalás a budapesti Roma Holokauszt Emlékmű megrongálásával kapcsolatos intézkedések és a gyűlölet motiválta incidensek elleni fellépés szükségessége kapcsán született. Utóbbi dokumentum ITT olvasható.