Megjelent a REGIO 2020/4. száma

Megjelent a REGIO 2020/4. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.mta.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető ITT.

Tartalomjegyzék

GENEZYS 2015

Zsigmond Csilla: „Közösen élünk” – a nemzethez tartozás és a többes nemzeti kötődés mintázatai kisebbségi helyzetben

Szabó Júlia: Szabadidő és kulturális fogyasztás a Kárpát-medencei magyar fiatalok körében

Vita Emese: Ki mit választ? Hasonlóságok és különbségek a határon túli magyar fiatalok demográfiai magatartásában és párkapcsolati jellemzőiben

 

KULTÚRÁK – HÁZASSÁGBAN

Kovács Nóra: Kínai-magyar párkapcsolatok Magyarországon: egy kvalitatív vizsgálat tapasztalatai

 

AUTONÓMIA-ELŐFELTÉTELEK

Beretka Katinka: A nemzetiségi autonómia Szerbiában: visszaemlékezés a kezdetek előtti időkre

                                                                                                                                                                               

HAZA A TUDOMÁNYBAN

Papp Z. Attila: Az infarktus esztétikája

Zsigmond Csilla Megleltem? Íme…

Bogdán Péter: Ott vagyok otthon, ahol elfogadnak

Durst Judit: Menekültként otthon Kanadában: intimitás a digitális rokonságban

Kováts András: Haza, avagy a visszatérés mítosza

Tóth Ágnes: „mert ez a mi hazánk, nem Németország”

Marchut Réka: Bukaresti magyarokról, otthonról és hazáról

Eiler Ferenc: Egy német énekeskönyv margójára

Filep Tamás Gusztáv: „A néma ősök várócsarnoka”

Bányai Viktória: „Mutassuk meg nem szóval, de tettekkel”

Szerbhorváth György: Tényleg édes és dicső a hazáért meghalni?

Nagy Pál: „Ó, kérem, én magamnak játszom.”

Bárdi Nándor: Kötődéskutatás

 

KRITIKÁK

Valuch Tibor: Kisebbségi lét az államszocializmusban

György Eszter: Romológia újratöltve

M. Balázs Ágnes: A nemzetiségek közéleti részvétele és jogvédelme nyomában