Megjelent a REGIO 2021/1. száma

Megjelent a REGIO 2021/1. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető: ITT.

Tartalomjegyzék

A Musza Dagh negyvenezer napja

Kránitz Péter Pál: Örményellenes sztereotípiák a dualizmuskori Magyarországon

Vizi Balázs: Népirtás-e az örmény népirtás a nemzetközi jog fényében?

Kránitz Péter Pál: Örmények Kemál Törökországában

Filep Tamás Gusztáv: "Akár a megkínzott állatnak, amely kínzói ellen fordul." Széljegyzetek az örmény genocídium újabb irodalmához

Megküzdéstörténet

Kulcsár Beáta: Hazatérés Kanadából 1929-ben: deportálás három látószögből

Kritikák

Deáky Zita: Történeti közelítések a beásokhoz

 Nagy Pál: Beás cigányok a Kárpát-medencében (Historikus metszetek a 18−19. századból). Gypsy Studies − Cigány Tanulmányok (43.) Pécs: PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológiai Tanszék, 2019. 186 oldal

Balog Iván: A magyar szociológia története – külföldieknek, az adatok nyelvén

 Victor Karády – Péter Tibor Nagy: Sociology in Hungary. A Social, Political and Institutional History. Sociology Transformed. Series Editors: John Holmwood, Stephen Turner. Palgrave Mac Millan, 2019. 198 oldal

Kiss Ágnes: Korképek

 Bartha Katalin Ágnes: Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra éveiben (1969–1989). Beszélgetések a Kriterion munkatársaival. Szerkesztette, az interjúkat készítette, sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta Bartha Katalin Ágnes. Kolozsvár: Polis Könyvkiadó – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2020. 407 oldal

Salat Levente: Mire jó, és mire nem a személyi elvű kisebbségi autonómia?

 Dobos Balázs: A személyi elvű kisebbségi autonómiák Közép-Kelet-Európában. Budapest: Kalligram, 2020. 247 oldal

Balla Kálmán: V4 – párhuzamos emlékezetek találkozása

 Visegrád – közös emlékezet? 1956 – 1968 – 1981. Szerk. Kiss Gy.
Csaba, Mészáros Andor. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa
Kutatásokért Alapítvány, Esztergom 2020. 109 oldal