Megjelent a REGIO 2021/2. száma

Megjelent a REGIO 2021/2. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető: ITT

 

TARTALOMJEGYZÉK

Szolidaritás járvány idején

Anne Birgitta Pessi, Arto Laitinen: Szolidaritás: elmélet és gyakorlat

Sik Domonkos, Zakariás Ildikó: Járvány és válság – rászorultsági és segítési viszonyok a COVID-19 első hulláma idején

Feischmidt Margit: Segítség és felelősség: a társadalmi szolidaritás formái, motivációi és vágyott hatásai a COVID-19 járvány idején

Neumann Eszter: Társadalmi szolidaritás és otthonoktatás a koronavírus első hullámában

Zentai Violetta: Szolidaritási kezdeményezések a gazdaság és a munka világában

Feischmidt Margit, Sütő Zsuzsanna: Civilek a gondozás, az ápolás és a szociális ellátás területén a koronavírus-járvány első hullámában

Acsády Judit, Zsigmond Csilla: Szolidaritás és vészhelyzet dialektikája: kultúra és szabadidő a koronavírus-járvány első hullámában

Szlovák etnopolitikák

Kollai István: Sörissza tudósok a borisszák ellen

Milan Olejnik, Soňa Gabzdilová: A kommunista rendszer és a magyar nyelvű oktatás Szlovákiában 1948 és 1950 között

Műhely

Bartha Ákos: Fajvédelem és ellenállás

Kritika

Antal Róbert-István: A román akadémiai tudományosság Trianon-képe 2020-ban

Roman Holec: Trianon – triumf a katastrofa. [Trianon – diadal és katasztrófa.] Marenčin PT, Bratislava, 2020.

Zahorán Csaba: Marie Antoinette fekete hollója

Vasile Pușcas – Ionel N. Sava (szerk.): Trianon, Trianon! Un secol de mitologie politică revizionistă [Trianon, Trianon! Egy évszázad revíziós politikájának mitológiája]. Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020.

Boka László: Megpróbáló ajándék, tartalmas búcsú – Horváth Andor-invokációk

Bilibók Renáta, Biró Annamária, Serestély Zalán (szerk.): ÉleteinkHorváth Andor-invokációk. Kolozsvár: Bolyai Társaság–Egyetemi Műhely Kiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2020.

Borbély Sándor: Női szövegvilágok, sorsok és mikro­perspektívák

Frauhammer Krisztina – Pajor Katalin (szerk.): Emlékek, szövegek, történetek. Női folklór szövegek. Magyar Néprajzi Társaság. Budapest, 2019.

Molnár Csongor: A bánsági németek mint egy ideológia tárgyai és alanyai

Mirna Zakić: Ethnic Germans and National Socialism in Yugoslavia in World War II. Cambridge University Press, 2017.