Megjelent a REGIO 2021/3. száma

Megjelent a REGIO 2021/3. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető: ITT

 

TARTALOMJEGYZÉK

Emlékezetpolitikák a délszláv háborúk után

Szerbhorváth György: Háborúk a háborúk után – emlékezetpolitikai csaták Jugoszlávia utódállamaiban

Mitja Velikonja: Lehet-e verset írni Srebrenica után? - kulturális reflexió a jugoszláviai nyolcvanas évekre –

Ivan Čolović: Vírus a szövegben – Politikai antropológiai tanulmányok

Vjekoslav Perica: Oszd meg és sajnáld! A balkáni egyházak és nemzetek megbékélésének gyakorlatai 2019 és 2021 között

Lejla Somun-Krupalija, Selma Zulić ŠiljakSlobodanka Dekić: A háború emlékezete és felejtése Velika Kladušán

Műhely

Csapody Tamás: A cservenkai halál-árok túlélői

Kritika

Ordasi Ágnes: Elveszve Kelet-Európa dzsungelében

Larry Wolff: Woodrow Wilson and the Reimagining of Eastern Europe. Stanford University Press. Stanford, California, 2020. 304 oldal

Juhász Andrea: „Alig lehet valamit megmenteni…” – Kelemen Lajos naplóinak kiadásáról

Kelemen Lajos: Napló I. 1890–1920. S. a. r., szerk., a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Sas Péter. Kolozsvár: EME, 2017. 871 oldal
Kelemen Lajos: Napló II. 1921–1938. S. a. r., szerk., a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Sas Péter. Kolozsvár: EME, 2018. 1052 oldal

Kovács Nóra: Gyermekkor a 20. század derekán. Állami gondozás és érdemesség, valamint a zsidó szociális gondoskodás Magyarországon

Bányai Viktória – Frojimovics Kinga – Gombocz Eszter (szerk.): A vészkorszak árvái. A magyarországi zsidó árvaházak és gyermekotthonok emlékezete. NÜB Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete, Budapest, 2020.; Varsa Eszter: Protected children, regulated mothers. Gender and the „Gypsy Question” in state care in postwar Hungary (1949-1956) CEU Press, Budapest, 2021.

Jablonczay Tímea: Mire emlékeztek, kik emlékeztek, és miért felejtettek: hogyan formálódott a holokausztról szóló beszéd a háború után?

Kisantal Tamás: Az emlékezet és a felejtés helyei. A vészkorszak ábrázolásmódjai a magyar irodalomban a háború utáni években. Pécs: Kronosz Kiadó, 2020. 319 oldal

Nagy Viktória, Waldhauser Szimonetta: Világszerte németül

Földes, Csaba (Hg.) (2021): Kontaktvarietäten des Deutschen im Ausland. Tübingen: Narr. (= Beiträge zur Interkulturellen Germanistik Bd. 14.)

Szabó Gergely: Nyelvi változások Geresdlakon, nyelvcsere a kutatásban

Pachné Heltai Borbála: Többnyelvűség Geresdlakon. Szociolingvisztikai kutatások a finnek lakta magyarországi német településen. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2020. 284 oldal.