Megjelent a REGIO 2021/4. száma

Megjelent a REGIO 2021/4. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg. A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető: ITT.

TARTALOMJEGYZÉK

Zsidó cserkészet

Fodor Péter: Az 598. számú Báró Jósika Miklós Cserkészcsapat története, 5-17.

Kapusi Krisztián: Dávid király a Bükkben – zsidó cserkészet Miskolcon,18-27.

Récsei Balázs: A kaposvári zsidó cserkészet vázlatos története, 1913–1945, 28-52.

Vörös István Károly: „… cserkész lelkiismeretünk” A 615. sz. „Ámosz” Cserkészcsapat, Pécs, 53-74.

Oktatás és társadalmi pozíciók

Németh SzilviaRajnai Richárd: Hátrányos helyzetű tizenévesek médiahasználata a koronavírus-járvány első hulláma alatt és azt megelőzően, 75-90.

Lendák-Kabók Karolina: A társadalmi nemi szempontú különbségek a vajdasági kisebbségi érettségizők pályaválasztása során, 91-108.

Sütő Zsuzsanna: A lemorzsolódás és a perzisztencia hatástényezői Közép-Európa kisebbségi magyar felsőoktatási intézményeiben, 109-127

Kritika

Bajcsi Ildikó: Múltértelmezések a szlovák–magyar kapcsolatok tükrében, 128-137.

Kollai István: Szlovákia királyt választ. A szlovák társadalom változó viszonya a magyar történelemhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2021

Czoch Gábor: Tisztelgés Molnár Miklós kassai kormánybiztos (1918–19) életműve előtt, 138-143.

Bukovszky László – Simon Attila – Szeghy-Gayer Veronika: Kassától Košicéig. Molnár Miklós-emlékkönyv. Somorja – Budapest: Fórum Kisebbségkutató Intézet – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020. 134 oldal + DVD melléklet.

Mester Béla: „Egyszerűen, szikáran elmesélem mindazt …” 144-148.

Mészáros András: Nem alszom… Pozsony: Phoenix Library, 2021. 288 oldal

Kiss Balázs: A bilaterális kisebbségvédelem tapaszta­latai Magyarországon és a szomszédos államokban, 149-154.

Vizi Balázs (szerk.): Magyarország és szomszédai. Kisebbségvédelem a kétoldalú szerződésekben. Budapest: TK Kisebbségkutató Intézet – L’Harmattan, 2021. 293 oldal