Maradok holtig hív testvéred... A Zathureczkyek családi levelezése 1850-1884

Maradok holtig hív testvéred... A Zathureczkyek családi levelezése 1850-1884

Intézetünk kutatási programjának támogatásával jelent meg Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum kiadványaként Maradok holtig hív testvéred... A Zathureczkyek családi levelezése 1850-1884 című kötet, amelyet Szőcsné Gazda Enikő rendezett sajtó alá és a bevezető tanulmányt is ő írta. Rajta kívül a jegyzeteket Ravasz István és Rátfai Emese Judit készítette. A kötet egy Felföldről Erdélybe telepedett, és előbb Erdővidéket, majd az egész Erdélyt, Partiumot behálózó nagycsalád belső levélváltását közli. A levelek nem hivatalos szövegek, nem formuláskönyvek ismétlései, hanem a mindennapi kommunikációt felidéző és helyettesítő iratok voltak. 

A könyv bevezetője és tartalomjegyzéke itt olvasható