Megjelent a REGIO 2022/4. száma

Megjelent a REGIO 2022/4. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg.  

A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető ITT.

Tartalomjegyzék

Tanulmányok

Pál Judit, Vlad Popovici: Az erdélyi főszolgabírói kar átalakulása 1918 és 1925 között

Roginer Oszkár: Nemzetiségi magyar szépirodalmi ízlés- és kánonteremtés a korai jugoszláv szocializmusban (1944–1960)

Novák Attila: Párbeszéd? Zsidó-keresztény (katolikus) közeledési kísérletek az 1960-as évek Magyarországán – az állambiztonsági dokumentumok tükrében

György Eszter: „Nem csak strandolni” – a balatonszemesi cigánytáborok története (1987–2002)

Kovács Eszter: Identitásváltozatok az új magyar kivándorlók körében

Kritika

Horváth Csaba Péter: A Bánság mint tipikus köztes-európai mezorégió a Kárpát-medencében

Jegyzet Kókai Sándor Bánság-kutatásaihoz

Kókai Sándor: Bánság: természet, társadalom, gazdaság (1718‒2021) – Tanulmánygyűjtemény. Nyíregyháza‒Kiszombor: MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történeti Földrajzi Albizottsága, 2022. 810 oldal

Filep Tamás Gusztáv: „Törökország éppen csak lebeg az időfogyatkozás határán, mint égboltjának kóválygó sasmadarai”

Elke Hartmann: Örmény élet az Oszmán Birodalomban. Fordította: Reviczky-Balogh Ágnes. A magyar nyelvű szöveget az eredetivel egybevetette: Poósz Lóránd. Budapest: L’Harmattan – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2021. (Studia Armenologica Hungarica 4.) 273 oldal

Bartos-Elekes Imre: Baloldali válasz az Erdély-kérdésre?

Főcze János: A MADOSZ. Baloldali magyar történet a Román Királyságban (1934–1944). Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület – Kriterion Könyvkiadó, 2020. 336 oldal

L. Balogh Béni: Mintatartomány vagy kifosztott terület?

Solonari, Vladimir: Imperiul-satelit. Guvernarea românească în Transnistria, 1941‒1944. Traducere din engleză de Andrei Pogăciaş. Bucureşti: Humanitas, 2021. 398 oldal [A csatlósuralom.
A román kormányzás Transznisztriában, 1941‒1944.]

Rácz Krisztina: Magunkról másoknak (is): etnikai kisebbségek és társadalmi nem a szerbiai felsőoktatásban

Lendák-Kabók Karolina: National Minorities in Serbian Academia: The Role of Gender and Language Barriers. Cham: Palgrave Macmillan, 2022. 183 oldal