Megjelent a REGIO 2023/1. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg.  

A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető ITT.

Tartalomjegyzék

Német-német kapcsolattörténet

Eiler FerencÉrdekképviselet a semmibőlA Magyarországi Német Népművelődési Egyesület hálózat- és közösségépítése (1924–1940)

Marchut RékaA szatmári svábok és a katolikus egyház viszonya a második bécsi döntést követően (1940–1942)

Márkus BeátaA német-német kapcsolatok egy sajátos példája: magyarországi németek a Waffen-SS-ben

Muka ViktóriaAdalékok a magyarországi német Landsmannschaftok történetéhez és a kettős kötődésű és „német érzelmű” csoportok ideológiai szembenállásához

Nemzetiségi oktatás Magyarországon

Kállai ErnőNemzetiségi oktatás a magyar iskolarendszerben

Ankét Miskolczy Ambrus munkáiról

Miskolczy AmbrusBemutatkozás

Kovács MihaiKözépkori román történelem magyar szemmel

Magyar ZoltánEgy folklórtörténeti jelentőségű forráskiadvány

Filep Tamás Gusztáv„Vakbuzgó” – „ateista”, „bősz royalista” – „lángoló hazafi”

Tamási Orosz János„… és a történelem nem ért véget…” Miskolczy Ambrus Nagy-Romániáról

Antal Róbert István„Az én empátiám az irónia és a részvét” Miskolczy Ambrus Vasgárda-köteteiről

Kritika

Brandt JulianeA szöveg, a szótára és az üzenete: reflexiók a társadalomtörténet módszertani implikációiról

Balog IvánAkit eddig kevéssé ismertünk: Jászi, a liberális szocialista

Ordasi ÁgnesNyilván(osan) a gyengébbik? Nem.

Erdész ÁdámTörténet, kontextus, a történész elbeszélése

Balla KálmánEgy jelentős életmű emlékműve – és nemcsak azé