IV. Erdélyi Történész Tábor (Gyergyóremete, 2023. augusztus 31. – szeptember 3.)

 

IV. Erdélyi Történész Tábor

2023. augusztus 31 – szeptember 3.,

Gyergyóremete (Csutakfalva, Közösségi Ház)

 

 

Augusztus 31. csütörtök

 

14.00 Megnyitó

 

14.15 Laczkó-Albert Elemér: Gyergyóremete polgárosodása a családtörténetekben

(kutatási beszámoló)

 

14.45 vita

 

15.00 Bögre Zsuzsa: Élettörténeti kutatás: "Mit" és "Hogyan" vagy "Miért"? 

15.50 Gagyi József: A hosszú beszélgetések irányítása és feldolgozása

16.30 vita, kérdések, kávé

 

16.45 szünet

 

16. 50 Bárdi Nándor: A kisebbségi magyar közösségek társadalma – egy lehetséges társadalomtörténeti értelmezési modell

 

17.50 vita, kérdések

18.10 vacsora

 

19.30 film + beszélgetés: R.M.N., rend. Cristian Mungiu

 

szeptember 1. péntek

 

09.15 Kerekasztal a holokauszt- és magyarságtörténet oktatásról. Moderátor: Gidó Attila, résztvevők: Gidó Csaba, Kápolnási Zsolt, Orbán Zsolt, Sipos István

 

10.15 Kéziratvita: Sárándi Tamás: Közigazgatás és közügyek Marosvásárhely és Maros-Torda vármegye esetében 1940 – 1944 között (felkért hozzászólók Nagy Botond, Nagy József, Oláh Sándor)

 

11.15 vita, kérdések, kávé

 

11.30 Papp Z. Attila – Márton János: Székelyek a múló időben… életviszonyok és történeti tudat vizsgálat a Székelyföldön

 

12.30 kérdések, vita

(felkért hozzászóló, Hermann Gusztáv, Gagyi József, Orbán Zsolt)

 

12.45 Ebéd

 

14.15 Roma – zsidó kutatások

Nagy Pál: Cigányok a Toldalagi és Teleki család birtokain (18-19. század)

Fosztó László: A néprajzosok történeti szerepe a romákkal kapcsolatos elképzelések kialakításában és annak közpolitika vetületei

Gidó Attila: Levéltári forrásfeltárás és adatbázis-építés az észak-erdélyi zsidókra és romákra vonatkozóan

Tóth Levente: Zsidó és roma vonatkozású források az erdélyi református egyházi levéltárakban

 

16.00 kérdések, vita, kávé

 

16.20 Berecz Ágoston: Témák, trendek a nemzetiségi kérdés kutatásban

16.50 Hadas Miklós: Társadalomtudományi kategóriák, modellek alkalmazása a történeti kutatásokban

 

17.20 kérdések, vita, kávé

 

17.30 Egyháztörténeti források

Benkő Levente: Az erdélyi református gyülekezetek második világháborús forrásai

Benkő Annamária: A kolozsvári diakóniai intézet története (forrásfeltárás)

 

19.00 vacsora

 

20.15. Könyvbemutató

Botár István: Havasok keblében rejtező szép Csík. Martin Opitz, Bp., 2019,.

A kötetet bemutatja: Sztáncsuj Sándor József

 

Szülőfalumat gyermekeim szeressék. Gyergyóremete a források tükrében. Forráskiadvány, Szerk. Nagy József, Gyergyószentmiklós, 2023. A szerzővel bemutatja Oláh Sándor

 szeptember 2. szombat

 

9.00 Hadas Miklós: A plurális habitus kutatása a kisebbségi közösségekben

 

9.50 kérdések, vita, kávé

 

10.00 Emlékezetkultúra és emlékezetpolitika, kerekasztal Jakab-Albert Zsolt, Bögre Zsuzsa, Gagyi József, Oláh Sándor, Nagy József (moderátor)

11.30 kérdések, vita, kávé

 

11.45. Hadtörténet:


Szász Hunor: A csíkszéki civil határvédelem és a plájás-rendszer a 18. században.

Csikány Tamás - A székely határőr gyalogezredek története a bécsi Kriegsarchivban feltárt források alapján

Horváth Csaba – A székely határőrezredek tisztikara

Magyarosi Sándor – 27-es székely honvédek a keleti hadszíntéren 1944-ben

Nagy József – moderátor    

 

 

12.50 ebéd

 

14.30 Emlékezetkultúra, örökösítés, múzeumépítés (moderátor Sárándi Tamás)

 

 Kitelepítés és szocialista iparosítás múzeuma: Fodor János

A kommunista diktatúra, Sepsiszentgyörgy: Kinda István, Tóth-Bartos András

Agyagfalva 1848, múzeum: Kápolnási Zsolt

Fehéregyháza 1848: Sárándi Tamás

Székely Határőr Emlékközpont: Nagy József

Csíkszeredai Emlékpark: Kurkó János

 

16.00 Kerekasztal az erdélyi egyháztörténeti kutatásokról: Bánkuti Gábor, Nagy Károly Zsolt, Nagy Mihály Zoltán, Pál János 

 

17.20 kávé

 

17.30 Műhelyek (bevezetés a vacsora utáni vitához: erdélyi együttműködések)

 

EME és a Jakó Zsigmond Kutatóintézet: Hegyi Géza

Clio Intézet kérdésfeltevései és az eredmények: Kosztyó Gyula

Hajnal István Kör: Koloh Gábor

 

18.10 vita Az erdélyi magyar történetírás helyzete: feladatok és lehetőségek

 

19.30 vacsora (Kicsi Bükk)

 

szeptember 3. vasárnap

 

9.00 Művészettörténeti kutatások

Pál Emese, Kovács Zsolt, Fehér János, Gál Zsófia, Sidó Zsuzsa

 

10.00 kávé

 

10.15 Szabó Zsolt: Lehetőségek a prozopográfiai kutatásokban

10.45 Segyevy Dániel: Történeti kartográfia Trianontól az orosz-ukrán háborúig

 

11.15 Újkor kutatás

Markaly Aranka: Koraújkori kutatások Csíkszékre és Székelyföldre vonatkozóan

Szász Hunor: A 18. századi székely közigazgatás Csíkszéken

Pál-Antal Sándor: Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 1848–49-ben (könyvbemutató)

 

12.15 kérdések, vita, kávé

 

12.30 ebéd, kiértékelés

 

 

Szervezők:

Gyergyói Szemle Egyesület – Gyergyóremete

Bárdi Nándor, Gidó Attila, Sárándi Tamás, Nagy József

 

Támogatók:

Gyergyóremete Község Önkormányzata / Nemzeti Kisebbségkutató Intézet - Kolozsvár

/ TK Kisebbségkutató Intézet, NKFI 128848. sz. program - Budapest

 

Étkezés: térítésmentesen Csutakfalván a Közösségi Házban

 

Szálláslehetőség: 40-65 RON/nap/fő, panzió, vendégház, sátorozási lehetőség. Szállásfoglalás: gyergyoiszemle@gmail.com

 

Előadások helyszíne: Csutakfalvi Közösségi Ház (537250, Gyergyóremete (Remetea), Csutakfalvi út, 109. szám).