Megjelent a REGIO 2023/2. száma

Megjelent a REGIO 2023/2. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg.  

A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető ITT.

Tartalomjegyzék

Határesetek

Boka László: Múltfeltárás, autofikció és újrealista kód a kortárs magyar próza Erdély-vonulatában

Görözdi Judit: Kisebbségi múlt a jelenben – a szlovákiai magyar prózairodalom tükrében az ezredforduló után

Szerbhorváth György: A megtalált háború. Trauma és identitás a fiatalabb vajdasági magyar írók műveiben

Névadás

László Andor: Az utcanevek szimbolikus szerepe a dualista korszak Magyarországának nemzetiségek lakta területein

Kutatási Jelentés

Feischmidt Margit, Gerő Márton, Morauszki András, Neumann Eszter, Zakariás Ildikó, Zentai Violetta, Zsigmond Csilla: Szolidaritás az ukrajnai menekültekkel Magyarországon: gyakorlatok és attitűdök egy lakossági felmérés alapján

Dokumentum

Bukovszky László: Egy kukába került kisebbségi törvényjavaslat

Törvény a nemzeti kisebbségek jogállásáról…

Kritika

Szász László: Transzilvanizmus: haza és szülőföld, konzervativizmus és progresszió között

K. Lengyel Zsolt: Haza és szülőföld. Tanulmányok a transzilvanizmus történetéhez (1867–1945). Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület–Kriterion Könyvkiadó (20. század 8.), 2022. 240 oldal

Bajcsi Ildikó: Egy kassai városvezető fordulatos életútja családtörténeti megközelítésben

Szeghy-Gayer Veronika: Tost László, Kassa polgármestere. Kassa: Kassai Magyarok Fóruma, 2022. 217 oldal

Kulcsár Beáta: Magyar sorsok Rézországban: bányászéletek a tengerentúlon

Fejős Zoltán: „Kaper kóntri”. Magyar rézbányászok Amerikában. Budapest: Korall, 2020. (Korall társadalomtörténeti monográfiák 11.) 287 oldal

Vizi Balázs: Egy felvidéki jogász elfeledett küzdelmei a kisebbségi jogokért

Gyurcsík Iván (szerk.): Gyönyör József emlékkötet. − „Lesz-e végre igazi hazánk?”. Budapest: Méry Ratio Kiadó – Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, 2022. 392 oldal