Adult Migrants’ Language Training in Austria

Zakariás Ildikó és Nora Al-Awami Adult Migrants’ Language Training in Austria: The Role of Central and Eastern European Teachers  című tanulmánya a Social Inclusion 2023/4. számában jelent meg. 

A cikk azt vizsgálja, hogy a nyugat-európai államok bevándorláspolitikájában az államnyelv ismerete hogyan működik erőforrásként és ezzel párhuzamosan ideológiai keretként, amely a társadalmi egyenlőtlenségeket legitimálja. Cikkünkben e folyamatokat elemezzük az ausztriai menekültek és bevándorlók államilag támogatott nyelvoktatásának példáján. Az elemzés fókuszában közép- és kelet-európai szakemberek - elsősorban nyelvtanárok – állnak, akik Ausztriában a felnőtt nyelvoktatásban keresnek és találnak megélhetést és szakmai lehetőségeket, amelyek a kibocsátó országok alulfizetett oktatási ágazataiból hiányoznak. A cikk bemutatja e munka-migráció történeti előzményeit, valamint azokat az adminisztratív és szimbolikus folyamatokat, amelyek az Ausztriában dolgozó kelet-közép-európai tanárok alárendelt helyzetét létrehozzák és rögzítik. Az etnográfiai terepmunkán és kvalitatív interjúkon alapuló elemzés rávilágít arra, hogy a történelmileg, gazdaságilag és politikailag beágyazott nyelvi geográfiák hogyan alakítják a befogadás és kirekesztés komplex folyamatait.