A költőnő, akinek férje miniszterelnök. Gróf Bethlen Margit válogatott publicisztikai írásai

A költőnő, akinek férje miniszterelnök. Gróf Bethlen Margit válogatott publicisztikai írásai

A Gondolat Kiadónál jelent meg „A költőnő, akinek férje miniszterelnök”. Gróf Bethlen Margit válogatott publicisztikai írásai című kötet Filep Tamás Gusztáv és Rózsafalvi Zsuzsanna szerkesztésében.

Fülszöveg

Bethlen Margit (1882–1970) szépprózai és publicisztikai írásai méltatlanul elfeledettek, noha a két világháború közötti kortárs irodalom ismerői nagyon is számontartották azokat. A napjainkban zajló nőtörténeti kutatás sem fedezte fel az írónő műveit, vélhetően azért, mert sem témájában, sem írásművészetében nem a formabontók és radikális változást felmutatók közé tartozott, hanem a konzervatív női írói hagyományt folytatta. Publicisztikája és szépírói művei ezzel együtt egy rendkívül nyitott és színes személyiséget tükröznek. Főként tárcái bizonyítják, hogy az élet különféle jelenségeire, így például a technikai újításokra, a fejlődő Budapest városképére, a korszak mentalitásváltozásaira, a különböző közéleti és politikai eseményekre egyaránt reflektált, de bepillantást engedett saját családi hátterébe, a magyar arisztokrácia világába is. Szoros viszonyt ápolt a korszak íróival, művészeivel: Bánffy Miklós, Herczeg Ferenc, Hunyady Sándor, Surányi Miklós, Zilahy Lajos, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Kisfaludi Strobl Zsigmond személyes baráti köréhez tartoztak.

Felmerül a kérdés, Bethlen Margit írói pályájában mennyire játszott közre az a tény, hogy a politikus Bethlen István felesége volt. Ezt a kérdést szinte valamennyi vele készült interjúban felteszik neki a különböző újságok riporterei, melyre mindannyiszor egyöntetűen azt a választ adja, hogy inkább hátrányt jelentett számára e körülmény, mert bizalmatlanságot keltett írásaival szemben.

Életében megjelent kötetei mellett folyóiratokban, napilapokban lappanganak tárcái, melyek rendszeresen jelentek meg az Új Időkben, a Figyelőben, a Budapesti Hírlapban, a Pesti Hírlapban és az Ünnepben. Ezen írásokból válogattak a jelen kötet szerkesztői.