Národnostné a konfesionálne údaje obcí na Slovensku 1870–2021

Vzhľadom na ich veľký objem sa údaje uvádzajú v členení zodpovedajúcom dnešnému rozdeleniu na okresy. Ak nepoznáte okres, v ktorom sa hľadaná obec nachádza, použite vyhľadávač nižšie a nájdite ju podľa jej súčasného alebo bývalého slovenského, maďarského alebo nemeckého názvu.

 

Vyhľadávač obcí

 

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj


 

Štruktúra databázy

V databáze sú v súčasnosti samostatné obce zoskupené podľa administratívneho a stále platného členenia z roku 2021 na kraje, v rámci ktorých sú okresy  zoradené podľa slovenskej abecedy a chronologicky podľa údajov zo sčítania podľa obcí. Zrušené obce nasledujú hneď za obcami, ku ktorým boli pripojené, a ich staré názvy sú uvedené v stĺpci 2 (predchádzajúci slovenský názov).

 

Poradie nadpisov stĺpcov je nasledovné:

Slovenský názov aktuálny:             aktuálny oficiálny názov obce, uvedený aj pre pripojené obce

Predchádzajúci slovenský názov: posledný iný názov obce

Slovenský názov starý:                   iný starší názov obce

Maďarský názov:                             súčasný alebo posledný maďarský názov obce

Maďarský názov iný:                       iný maďarský názov obce

Maďarský názov starý:                   iný starý maďarský názov obce

Nemecký názov:                             bežný nemecký názov obce

Kraj 2021:                                        názov (súčasného) kraja v roku 2021

Okres 2021:                                    názov (súčasného) okresu v roku 2021

Rok:                                                  rok sčítania ľudu

Typ údajov:                                     A = materinský jazyk, N = národnosť

Kraj:                                                 názov kraja, provincie, župy v danom roku

Okres:                                             názov okresu v danom roku

Osídlenie:                                      bývalé maďarské typy osídlenia (Tjv., Rtv, Nk, Kk, Mszh, Jszh), dnešné Mesto

Symbol:                                         v prípade znaku "#" ide o údaje oblastí mimo obcí z roku 1910

                                                       v prípade znaku "@"  obec rozdelená hranicou na dve časti, pôvodné celkové údaje zo sčítania ľudu z roku 1910

                                                      značka "§" je prítomná pri mestských častiach Bratislava a Košice

Obyvatelia, názvy národnosti, vierovyznania vrátane:

BNT:                                             malé deti neschopné hovoriť v roku 1880

Osoby bez štátnej príslušnosti: 1921, 1930: osoby bez štátnej príslušnosti, údaje podrobne uvedené pri opisoch sčítania

Poznámka:                                 Poznámka pod čiarou - väčšinou o administratívnej zmene