Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TartalomjegyzékBevezetés

I. Etnikum a térben - tér az etnikumban (Liszka József)
1. Bevezetés
2. Földrajzi keret
2.1. Kárpát-medence
2.2. Felsõ-Magyarország
2.3. Felföld
2.4. Felvidék
3. Kulturális keret
4. Összegzés

II. Az országhatár percepciója Komáromban egy 2008-as oral history gyûjtes alapján (Vajda Barnabás)
1. Bevezetés
2. Komárom - Komárno
3. Az alkalmazott módszerrõl
4. Az oral history mint tudományos módszer
5. A komáromi kutatások két fõ kérdése
6. A komáromi határátkelõ rezsimjének folyamatos enyhülése
7. Könnyû vagy nehéz volt átjárni Csehszlovákiába?
8. Bevásárlóturizmus
9. Csempészet
10. A dél-komáromiak emlékezetének történeti kritikája
11. Elbeszélt történelem?
12. Történelem vagy személyes történet?
13. Történelmi emlékezetképtelenség
14. Privát történelem?
15. Összegzés helyett: a kutatások további lehetséges irányai
 
III. A szlovákiai magyar lakosság korösszetételének változásai 1921 és 2001 között (Durdík Ladislav)
1. Bevezetés
2. A szlovákiai magyarság számának alakulása 1921-2001
3. Az átlagéletkor változásai
4. A kormegoszlás változásai korcsoportok szerint
5. A kormegoszlás változása a jellemzõ mutatóik szerint
6. Az 1990-es évek változásainak néhány aspektusa
7. Összegzés

IV. Szlovákia és a Nemzeti kisebbségek védelmének európai keretegyezménye (Jobbágy István)
1. Bevezetés
2. Keretegyezmény rendelkezései
3. Általános elveket tartalmazó cikkek
4. Intézményekhez kapcsolható cikkek
5. A Keretegyezmény teljesítésének és ellenõrzésének folyamata Szlovákiában
6. A tanácsadó bizottság jelentése az elsõ szlovákiai idõszaki jelentésrõl
7. A szlovák kormány válasza a tanácsadó bizottság jelentésére
8. Összegzés

V. Az agresszív kód. A nemzeti konfliktusok lélektani és kommunikációs háttere (Bordás Sándor)
1. Bevezetés
2. Kultúra és szocializáció
3. Negatív kód - agresszív kód
4. Összegzés

Irodalom