Írások a magyarországi beásokról

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tartalomjegyzék

  • Nagy Pál: Elõszó

  • Hegedûs Sándor: A beás irodalomról

  • Varga Ilona:Orsós Jakabról

  • Novákné Békefi Margit: Teknõs cigányok Gödöllõn

  • Kalányosné László Julianna: Család és rokonság az õcsényi beásoknál

  • Landauer Attila: Adalékok a beás cigányság korai történetéhez

  • Cs. Sebestyén Károly: Cigánytípusú románok Krassó-Szörény megyében