Intézeti hírek

Mûhelymegbeszélés

A Néprajzi Kutatóintézet és az Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet közös mûhelymegbeszélést szervez 2007. február 20-án, kedden 13.30-tól a regionalitás témájában.

A Magyar Köztársaság elnöke 2007. március 15–én Széchenyi-díjat adományozott Komoróczy Gézának

A Magyar Köztársaság elnöke 2007. március 15–én Széchenyi-díjat adományozott Komoróczy Gézának, a nyelvtudomány kandidátusának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Asszírológiai és Hebraisztikai Tanszék egyetemi tanárának, az Intézetünk keretei közt mûködõ Judaisztikai Kutatócsoport vezetõjének nemzetközileg elismert hebraisztikai és asszírológiai tudományos eredményeiért, valamint a két diszciplína hazai megalapozásáért és fejlesztéséért.

Mûhelyvita

Az új külpolitikai stratégia kidolgozása keretében elkészített vitaindító tanulmányok mûhelyvitája 2007. március 27-én, kedden, 9 órai kezdettel. Téma: a nemzeti azonosságtudat megújításának és fejlesztésének feltételei, intézményrendszere; a magyar kultú

Könyvbemutató

A Gondolat Kiadó és az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató intézet könyvbemutatója a XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 2007. április 14-én, délelõtt 10 órakor.