Kemény Zsigmond: Eszmék és jámbor óhajtások. Válogatott publicisztikai írások

Kemény Zsigmond: Eszmék és jámbor óhajtások. Válogatott publicisztikai írások. Összeáll., bev., Filep Tamás Gusztáv, Kriterion, Kolozsvár, 2014, 366 p.