Kevésbé használt nyelvek helyzete a Visegrádi Négyek országaiban

 

Jelen kiadvány a 2010. február 24-én az Országos Idegennyelvü Könyvtárban megtartott, a Kevésbé használt nyelvek helyzete a Visegrádi Négyek országaiban címû konferencián elhangzott elõadásokat tartalmazza. [...]
A konferencia elsõdleges célja a figyelem felhívása a kevésbé használt nyelvek és az ezeket beszélõ közösségek helyzetére. További, úgyszintén fontos törekvése a kisebbségekkel kapcsolatos tudás közvetítése, a nyelvi-kulturális sokféleség, az interkulturális tanulás és a tolerancia szolgálata.
Az elõadások bemutatják a visegrádi országokban honos kevésbé használt nyelvek és beszélõközösségeik létkörülményeit. A kötet hiánypótló munka, hiszen, amint Borbély Anna kiemeli, a kevésbé használt nyelvekkel kapcsolatos kutatások nem kapnak elegendõ hangsúlyt a konferenciákon, a médiában illetve a publikációk szintjén. [...]
A kötet tanulmányai bemutatják az Európai Unión belüli négy közép-európai ország egy-egy kisebbségi közösségének nyelvi helyzetét. Rámutatnak a közösségi anyanyelvhasználat terén jelentkezõ elõrelépésekre és az akadályozó tényezõkre, ismertetik a legújabb kutatási eredményeket.
A konferencián az elõadások cseh, magyar és szlovák nyelven hangzottak el. A kötetbeli tanulmányok, egy kivételével, rövid angol nyelvû kivonat kíséretében az elõadások nyelvén jelennek meg. A maga sajátos módján ez az apró gesztus is a nyelvi és kulturális sokféleséget támogatja.


/Papp Anna Mária: Elõszó (részlet)/

 

Kapcsolódó linkek

Kevésbé használt nyelvek helyzete a Visegrádi Négyek országaiban - nemzetközi konferencia az Országos Idegennyelvû Könyvtárban 2010. február 24-én

Tóth Bogár katalin: Természetes a nyelvhalál? - Nyelv és Tudomány, 2010. február 26.

 

 

Tartalomjegyzék

 

 • Elõszó - Foreword

 • BANCZEROWSKI JANUSZ: Nyelvi helyzet az Európai Unióban - The language issue in the European Union

 • JANINA URBAN: Bilingualism of the Slovak minority in Poland - the case of the minority in Polish Spisz

 • ANDRZEI URBAN: Polstina jako cizí jazyk pro studenty Obchodn6 podnikatelské fakulty v Karviné - Polish as foreign language for students at the Silesian University in the
  Opava School of Bussines Administration, Karvina

 • MARIAN SLOBODA: Menej pouzívané jazyky v Cesku: problémy rozvoja v jazykovo "homogénnom" národnom státe - Lesser-used languages in the Czech Republic: problems of development in a linguistically "homogeneous" nation-state

 • LAKATOS SZILVIA: A romani nyelv helyzete a magyarországi oktatási rendszerben - The situation of the Romani language in the Hungarian education system

 • MIROSLAV DUDOK: Jazyková památ' vo viacjazycnom prostredí - Lingual remembrance in multilingual environments

 • KAPRALY MIHÁLY: Rusínsky jazyk v Mad'arsku - The Ruthenian language in Hungary

 • UHRIN ERZSÉBET: A szlovák nyelv Magyarországon. A szlovák nyelv helyzete napjainkban - The Slovak language in Hungary. The present situation of the Slovak language

 • BORBÉLY ANNA: Egy kevéssé használt nyelvváltozat: a magyarországi román - A lesser used vernacular: the Romanian language spoken in Hungary