Kisebbség és kultúra

Kisebbség és kultúra

Tartalomjegyzék
 

BEVEZETÕ

BOROSS BALÁZS: Elsõ lépések a "terepen": találkozás a pusztinai csángókkal

HAJDÚ GABRIELLA: A nemzeti identitás és kultúra továbbélésének egyes szimbolikus megjelenési formái a budapesti görögség körében

HORVÁTH KATA: Parasztkép. A paraszt figurája a cigány közösségekben és a cigánytanulmányokban

GESZTI ZSÓFIA: "Görögök" és pravoszlávok. Vallási identitás és felekezeti konfliktus egy kárpátaljai magyar faluban

VINCZE KATA ZSÓFIA: Peszachi beszélgetés

DRJENOVSZKY ZSÓFIA: A budapesti muszlimok alkalmazkodási stratégiái

KOLOZSI ÁDÁM: Pest környéki bolgár identitáselemek

BARTA GÉZA: A Nap-Hold isten születése. Donyipoloizmus Északkelet-Indiában

KEMÉNY MÁRTON: Egy városi vallási közösség: Krisztus Magyarországi Egyháza
 
KIRÁLY ATTILA: Tigrisek az Úton - avagy a budapesti zen buddhista közösség
 
VARRÓ ZSUZSA: Összetéveszthetetlen hasonlóság. Az etnikai identitás és a hagyományokhoz való viszony a budapesti kurd közösségben

PAPP RICHÁRD: Történelmi egyházak és kisegyházak a Vajdaságban: eltérõ etnikus stratégiák?

NIKITSCHER PÉTER: Esettanulmány a budapesti bahá'í közösség életérõl

KOCSIS GABRIELLA: Adalékok a Krisna-tudat és a magyar társadalom kapcsolatához

JACSEV NIKOLAI: Peko népe

PÁLOS DÓRA: "Cigányok", "újmagyarok" vagy "romák"? Kulturális antropológiai esettanulmány a zalakarosi roma közösségrõl

HARASZTI ANNA: Az akció-antropológia elméleti és etikai áttekintése