Kisebbség-többség viszony Ukrajnában

Vezető kutató: Fedinec Csilla

Ukrajna geopolitikai jelentőségét fizikai méretei és földrajzi elhelyezkedése adja. 2014 óta az ország elvesztette területének jelentős része, keleti megyéi permanens háborús övezet, jelentős arányú a népességcsökkenés, más részről megváltozott a világban elfoglalt pozíciója az által, hogy az Európai Unió társult tagja lett, illetve sikerült azt is elérnie, hogy a legnagyobb hívőközösséget egyesítő Pravoszláv Egyháza függetlenedjen a moszkvai főhatóságtól, aminek az előbbinél is erősebb üzenete van. Ez a külpolitikai fordulat, a belső állam- és nemzetépítést is új utakra állította. A szocialista blokk felbomlása után Közép- és Kelet-Európában az etnikai-nemzeti kisebbségek egyre nagyobb politikai szerepet játszottak. Kisebbségi szempontból mindig is meghatározó volt az anyaországgal való kapcsolatrendszer, a többségi állam részéről pedig az a tény foglal el kiemelkedő helyet, hogy változó mértékben, de a nemzeti kisebbségek létét is eleve biztonságpolitikai kockázatnak tekintik. A politikailag aktív kisebbségek és a központi kormány közötti kapcsolatokat ez a tény politikailag érzékeny bizalmatlansággal terhelheti. Ebben a tekintetben különösen felértékelődik az emlékezetpolitika, a kisebbségpolitika és a napi politikai diskurzus elemzése és értelmezése.

Publikációk: