Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Romániában és Magyarországon

 

A kötet stúdiumai számos klasszikusnak számító "jelenbeli" témát elemeznek, mint például a kétnyelvûség, nyelvi interferenciák, identitásfolyamatok, hasonulási törekvések és asszimiláció, kultúraõrzés, interetnikus viszonyok és kapcsolatrendszerek, ugyanakkor a szlovák és a cseh kisebbség migrációjával, letelepedésével, közösségi stratégiáival kapcsolatos történeti kérdéseket is taglalnak.
A magyarországi kutatók, illetve a romániai szlovák és cseh kisebbséggel kapcsolatos kutatások mûvelõinek munkáit egy-egy kötetben közreadva, mindkét többségi nyelvre, románra és magyarra is lefordítva közöljük, a kérdés egységesen fontos tudományos, politikai és közéleti vonatkozására szeretnénk felhívni a figyelmet.

 

 

Tartalomjegyzék

Elõszó (JAKAB Albert Zsolt – PETI Lehel)

Kulturális viszonyok – történeti dimenziók

 • DANCU Pál: A szlovákok megtelepedése Szatmár, Ugocsa és Máramaros vármegyékben a 18. század folyamán és a 19. század elején

 • Ján BOTÍK: Az alföldi szlovákok kutatásának kezdetei

 • Alena GECSE – Desideriu GECSE: A bánsági csehek történelme és kultúrája

Kétnyelvûség, nyelvi interferenciák

 • GYIVICSÁN Anna: Az etnikai kulturális modellek nyelvi és tartalmi dualitása

 • KRUPA András: A népi kultúra és a kétnyelvûség viszonya a délkelet-alföldi szlovákoknál

 • Pavel ROZKOŠ: A román nyelvnek a nagylaki szlovák nyelvjárás szókincsére gyakorolt hatása és annak idõbeli fejlõdése

 • ZSILÁK Mária: A nyelvjárások elhalásának folyamata a magyarországi szlovák nyelvszigeteken

 • TÓTH Sándor János – TUSKA Tünde – UHRIN Erzsébet – ZSILÁK Mária: A nyelvi másság dimenziói Tótkomlóson

Identitásfolyamatok, adaptációs és integrációs stratégiák

 • Elena Rodica COLTA: Az angyalkúti (Arad megyei) szlovák kisebbség identitáskeresése és identitásvesztése

 • GYIVICSÁN Anna: A magyarországi szlovákok nemzetiségi tipológiája

 • Mária HOMIŠINOVÁ: A magyarországi szlovákok. A szociális és etnikai identitás konstrukciójának elméleti és empirikus elemzése

 • Sînziana PREDA: A bánsági csehek. Migráció és identitás

 • SZABÓ Orsolya: Interetnikus viszonyok és kapcsolatok Pilisszentkereszten


Abstracts

A szerzõk névsora