Kisebbségek: konfliktusok és garanciák

 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik még élõ illúziója, hogy az Unió hatékonyan fogja garantálni a nemzeti kisebbségek jogait, sõt a tagság valamilyen területi autonómiához is el fog vezetni.
A fenti várakozás alapjai közül az elsõ Romano Prodi mint az EU bizottsági elnökének kijelentése, hogy Európa a kisebbségek Európája, s a kisebbségekkel való egyenlõ bánásmód az új, egyesülõ Európa egyik sarokköve. A második, hogy az EU a demokráciát alapértéknek tekinti, így olyan társadalmi együttélési formát vár el a tagállamoktól, amelyek kedveznek a kisebbségi jogok érvényesülésének.

A harmadik, az EU valóban tesz is a kisebbségek védelmében – döntõen közvetetten: fellép a diszkrimináció ellen, támogatja a regionális vagy kisebbségi nyelveket, illetve az azon alapuló kultúrát. Jelen kötetünk a védelem egyes területeinek fõbb jellemzõit veszi számba.