Közelbõl is távol. Magyar világok a Vajdaságban

 

Nevezhetjük-e a Vajdaságban élõ magyarokat egy közös kultúra birtokosainak, hiszen anyanyelvük, identitásuk, etnohistóriájuk egyaránt a magyar nemzeti kultúra része? Ugyanakkor a nyelvhasználat, az átélt történelmi események, a velük keveredett kultúrák hatásai és ennek megfelelõen magyarságtudatuk igen eltérõ és sokszínû képet mutat. Az elmúlt évek eseményei: a 2004. december 5-ei magyarországi népszavazás értékelései, vagy az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának ünnepi eseményeibõl fakadó nemzettörténeti reflexiók felvetik azt a kérdést is, hogy a "délvidéki" magyar kultúra és identitás elválik-e a tágabb nemzeti identitástól és kultúrától. A tanulmánykötet úgy kísérel megfogalmazni válaszlehetõségeket a fenti kérdésekre, hogy tulajdonképpen már ezeket a kérdéseket is újrafogalmazza azok szemszögébõl, akiknek ezek a kérdések meghatározzák élethelyzeteiket és mindennapi társadalmi döntéseiket. A kiadványt a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet a budapesti székhelyû Timp Kiadóval közösen adta ki.

 

Tartalom

 • Elõszó

 • "Majd kiszeditek belõle, ami nektek köll". Egy szerémségi magyar szórványközösség kutatásnak módszertani tapasztalatiról

 • Egy szerémségi magyar szórványközösség világai

 • A dobradósi beszélõközösség – Egy szerémségi magyar falu nyelvészeti antropológiai elemzésébõl

 • Református identitás és magyarságtudat a Délvidéken

 • Többes kötõdések a délvidéki magyarok identitástudatában december 5-e tükrében

 • "Közelbõl is távol" – Az 1956-os forradalom és szabadságharc a délvidéki magyarok nemzeti identitásában

 • "A mi kávénk" – Kulturális határok és mentalitáskategóriák három délvidéki magyar közösség kulturális gyakorlatában

 • "Én pravoszláv katolikus vagyok" – Vallás és identitás egy szerémségi magyar szórványközösség kultúrájában

 • "Tömb" és "szórvány": kulturális távolságok? – Egy Szerémségben élõ magyar közösség kulturális antropológiai kutatásának tanulságai

 • A kötetben közölt írások jegyzéke

 • Bibliográfia