Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet

 


  

   

   

   

   

    

   

   

   

      

TARTALOM 


A közösségtanulmányoktól a lokalitás megismeréséig
Kovács Éva


I. MAGYAR KÖZÖSSÉGKUTATÁS A 20. SZÁZADBAN

1. A magyar közösségkutatások huszadik századi története
Kotics József

2. Utak, elágazások – a közelmúlt falukutatásai
Váradi Monika Mária


II. „FORRÓ TÉMÁK”

1. Szegénység, kirekesztettség
Váradi Monika Mária

2. Romakutatások
Szuhay Péter

3. Migráció, etnicitás és munkaerõpiac
Pulay Gergõ

4. Társadalmi nemek, aprófalu- és közösségtanulmányok
Timár Judit

5. Migrációs folyamatok az aprófalvakban
Virág Tünde

6. Falusi politikák
Glózer Rita

7. Tér, kultúra, kommunikáció
Szijártó Zsolt

8. Falu és turizmus: képek és gyakorlatok
Bódi Jenõ

9. Rezidenciaturizmus, élmény- és jóléti migráció
Járosi Katalin


III. TEREPJÁRÁS

1. Felkészülés a terepmunkára
Virág Tünde – Váradi Monika Mária – Koós Bálint

2. Az antropológiai terepmunka módszerei
Feischmidt Margit

3. A megalapozott elmélet
Feischmidt Margit

4. A sûrû leírás
Feischmidt Margit – Szuhay Péter

5. Diszkurzív módszerek
Glózer Rita

6. Interjús módszerek és technikák
Kovács Éva

7. A fókuszcsoport
Oblath Márton

8. Mentális térképezés
Mester Tibor

9. Fotózás a terepen
Béres István

10. Filmezés a terepen
Szuhay Péter

IV. TECHNIKÁK ÉS PÉLDÁK

1. Felkészülés a terepmunkára
Virág Tünde

2. Diskurzuselemzés
Glózer Rita

3. Narratív biográfai elemzés
Kovács Éva

4. Strukturált interjú
Váradi Monika Mária

5. Fókuszcsoportos interjú
Váradi Monika
Mária