Kultúrák között. Hommage à Boglár Lajos


Példa és útmeghatározó, iskolateremtõ és egy pompázatosan gazdag életmû megformálója.

Ilyen volt Boglár Lajos azoknak, akik tanítványai, kollégái, pályatársai lehettek a kulturális antropológia magyarországi megalapozásában.

Három hónappal korábban ment el, mint hogy 75. születésnapját ünnepelhettük volna. Az akkor készülõ üdvözlõ kötet immár emlékkötetté lett, de talán ebben a formában is tükrözi a hatás, az együttgondolkodás, az árnyalt közelítésmódok, a tolerancia és az elkötelezettség boglári mintáját.

Antropológiai kutatás és film, fotó és múzeum, tanítás és gyûjtés volt Boglár Lajos élete, no meg a Terep tisztelete. Azé a társadalmi terepé, amely lehetett akár az Orinoco õserdeiben, a piaroa indiánoknál, akár az ELTE Kulturális Antropológia Tanszékén, vagy a Sasadi úton Budán, de ahol mindig az Ember volt a fontos: a cselekvõ, az értõ, a megoldást keresõ, a belátó, a hívõ, a kultúra teljességét átélõ ember, s nemkülönben a Kutató: a felfedezõ, a tévedõ, a definiáló, az élménygyûjtõ, az interpretáló és a lehetséges közelítéseket keresgélõ is.

A Boglár-iskola a budapesti kulturális antropológia tanszék közegébõl indult, ezen a terepen találtak elfogadásra olyan társtudományok képviselõi is, akik számára pályájuk során Boglár Lajos a viszonyítási pontot jelentette, vagy akik hallgatói, barátai lehettek. S talán mindannyiunk számára egyformán fontos, hogy oktatók, kutatók, hallgatók körei mindig vissza-visszatalálhatnak erre a biztos bázisra, amíg van, aki folytassa az életmûvet. A folytatás szándéka segítette életre az itt egybegyûjtött tisztelgõ írásokat is.


* * *


A terep, a valóságos közeg irányította (és irányítja) viselkedésemet: hogy ez mennyire sikerül, abból szoktam lemérni, hogy távozáskor elhalmoznak kérésekkel – tehát visszavárnak.
Boglár Lajos

 

 

Tartalom

Hofer Tamás: Emlékezés Boglár Lajosra

Csepeli György: Búcsú Boglár Lajostól

Sárkány Mihály: Boglár Lajos


Elsõ rész. BOGLÁR ÉS ÉN


Hajnal Virág:
'Azzal kávézunk, akivel jóban vagyunk'

Halmos István: Egyetemes néprajzkutatás

Horváth Henriett: Barcelona a Sasadi úton

Grisell Martínez de León: Egy autentikus út a Szent Hegyre

Papp Richárd: Intuitív antropológia 2.

Paulics Petra: 'Újra-magyarok' között Brazíliában

Szántó Diana: 1993. június – útinapló


Második rész. MEGKÖZELÍTÉS ÉS MÓDSZER – az antropológus mestersége


Boglár Lajos–Tomory Ibolya:
A 'bozótiskolától' az egyetemig

Boross Balázs: Utak a csángókhoz

Domokos Vera: Terepnaplómat olvasva

Féner Tamás: A fotóriport

Horváth Kata: A 'barlanglakás' mint elbeszélt hely

Huseby-Darvas V. Éva: Jegyzetek a Magyarországon végzett terepmunka szakmai és személyes dilemmáiról

Prónai Csaba: Cigányok Brazíliában

Szász Antónia: 'A nõk kezében tönkremegy az arany'


Harmadik rész. VALLÁS ÉS KULTÚRA


Angyalosy Eszter: 'A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon..'

Ausztrics Andrea: Tradíció és szórakozás

Bakó Boglárka: Egybefolyt terek

Bereczki Ágnes: A Sarlós Istenrõl – másképpen

Drjenovszky Zsófia: Az élet körforgása

Kardulesz Rita: Chiaraje, Tocto, Mikayo

Kiss Enikõ: Lepelben vagy koporsóban?

Koncz Ákos: Az adventista vallás szerepe a gábor cigányok identitásformálódásában

Leonard Mars: Makói beszélgetések egy nyugalmazott katolikus pappal és házvezetõnõjével

Saber El-Adly: A rontás avagy a szemmelverés

Schiller Katalin: A QoyllurR’ity ünnepe

Szabó Orsolya: '... és vége is, mert többen nincsenek'

Tasi István: Táncoló fehérelefántok

Zörgõ Szilvia: Tér és idõ a Hit Gyülekezetében


Negyedik rész. KULTÚRÁK TÜKRÉBEN – esettanulmányok


A. Gergely András: Egy angolkert érdekdzsungelében

Bali János: Szimpátiaidentitás

Bindorffer Györgyi: Az asszimilációs folyamatok alakulása Véménden

Farkas Attila Márton: Az egyiptomi „képi filozófia” tanulsága

Heltai Gyöngyi: Kulturális szigetek, pluralizmus, kreolizáció?

Marida Hollos–Ulla Larsen: Mely afrikai férfi vállal kisebb családot és miért?

Kovács Nóra: Szavak nélkül – a milonga

Pálos Dóra: Kászon látványvilága

Puskás-Vajda Zsuzsa: Az egyéni tapasztalatok szerepe a lokális önszervezõdési folyamatokban

Szeljak György: 'Az orvos csak bizonyos betegségeket ismer...'

Tesfay Sába: Gáborgazdasági tevékenységek

Török Ágnes–Udvarhelyi Éva Tessza: Egy tiszta város piszkos lakói, avagy 'aluljáró-takarítási szertartások' Budapesten