Horváth György

Horváth György
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK KI)
Kutatási területek
  • Délszláv háborús veteránok
  • Vajdasági magyarok története (1945-1990) és jelene
  • Migráció, mobilitás
  • Jugoszlávia története (1945-1991), a délszláv háborúk és utóélete
  • Nyugat-balkáni országok (Szerbia, Montenegró, Horvátország, Bosznia-Hercegovina) jelenkora
  • Nemzeti emlékezet a Vajdaságban és a volt Jugoszláviában
  • Etnikai viszonyok a Vajdaságban
Kiemelt publikációk

La Voïvodine – la fin d’un mythe multuculturel. In: sous la direction de Chmurski, Mateusz – Gelez, Philippe – Royer, Clara: La Voïvodine – Une région centre-européenne et ses littératures. Paris: Eur’Orbem Éditions, 2022. pp. 311-322.

Nem tudták, hogy tudják - Vajdasági magyar valóságirodalom 1945-1990. Budapest: Kalligram, 2021.

Nem tudták, hogy tudják: a vajdasági magyar szociográfia 1945 és 1989 között In: Losoncz, Márk; Rácz, Krisztina (szerk.) A jugoszláviai magyarok eszme- és politikatörténete 1945–1989 Budapest,Magyarország : L’Harmattan Könyvkiadó, (2019) pp. 79-102 .

Játék az ünnepekkel, vagy csak kell egy kis együttlét?: Ünnep- és emlékezetpolitika a vajdasági magyaroknál. In: Filep, Tamás Gusztáv (szerk.) Ünnep és felejtés : Emlékezet, identitás, politika.Budapest: Kalligram Kiadó, (2018) pp. 141-180.

Visestruki identit i nacionalna indiferentnost kod vojvodjanskih Madjara. INTERKULTURALNOST /INTERCULTURALITY: pp. 23-35. Novi Sad, Srbija. Paper: COBISS.SR-ID 261430535 , (2018)

A délszláv háborúk emlékezete a vajdasági magyaroknál In: Losoncz, Márk; Rácz, Krisztina (szerk.) A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése 1989-1999. Budapest, Magyarország: L'Harmattan Kiadó, (2018) pp. 119-142.

A Vajdaság - egy mítosz vége. In: Losoncz, Márk (szerk.) Ki vagy te, vajdasági magyar? Újvidék, Szerbia: Fórum, (2017) pp. 180-202.

Menekültek a faluban: Médiareprezentáció, helyi emlékezet, társadalmi viszonyok és a válság lokális értelmezései. REGIO, 105-156. (2016)

Serbian science and minority research. In: Fedinec, Csilla (szerk.) Hungary's Neighbors as Kin-Budapest, Magyarország : Hungarian Science Abroad Presidential Committee of the Hungarian Academy of Sciences, (2016) pp. 60-75.

Les funérailles de Tito, glas de la Yougoslavie. In: Jérémie, Foa - Élisabeth Malamut - Charles Zaremba (szerk.) La mort du prince, de l'Antiquité à nos jours. Marseille, Franciaország : Presses Universitaires de Provence, (2016) pp. 331-330.

Language politics and language rights in the territory of the former Yugoslavia and the today's

Serbia/Vojvodina. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES - : 8 , 2 p. (2015)

A jugoszláviai holokauszt emlékezete Szerbiában: – irodalmi és tudományos igényű könyvek tükrében. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 23 : 1 pp. 152-166. (2015)

Who’s the Star of the Show? On the Advantages and Disadvantages of and the Relationships between Sociography, Sociology and Literature. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 1 : 2 pp. 100-112. , 13 p. (2015)

Háború, irodalom: Háborús irodalom a vajdasági magyar irodalomban. In: Fekete, Vince (szerk.) Hosszúfény : Határon túli magyar írók antológiája . Budapest, Magyarország : Magvető Kiadó, (2008) pp. 333-335.

Vajdasági lakoma: az Új Symposion történetéről. Pozsony, Szlovákia : Kalligram (2005)

Háborús szociológia vagy a háború szociológiája? In: Kovács, Éva (szerk.) Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? Budapest, Magyarország : Teleki László Alapítvány, (2002) pp. 160-173.

Suffering and legitimacy. CULTURAL STUDIES 16 : 1 pp. 127-144. , 18 p. (2002)

Projektek

Délszláv veteránok a Vajdaságban