L. Balogh Béni

L. Balogh Béni
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK KI)
Kutatási területek

Erdélyi román politikusok magyarságképe a 20. században

A dél-erdélyi magyar kisebbség 1940–1944 között

Magyar–román kapcsolatok a 20. században

Erdélyi impériumváltás 1918–1920-ban

Kiemelt publikációk

Románia és az erdélyi kérdés 1918-1920-ban (Romania and the Transylvanian Question 1918-1920). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020

Erdélyből jelentik (They report from Transylvania). Iskola Alapítvány - Magyar Nemzeti Levéltár, 2020

Küzdelem Erdélyért. A magyar-román viszony és a kisebbségi kérdés 1940-1944 között (Struggle for Transylvania. Hungarian-Romanian relations and the minority question between 1940-1944). Akadémiai Kiadó, 2013

The Second Vienna Award and the Hungarian−Romanian relations 1940−1944 (A második bécsi döntés és a magyar-román kapcsolatok 1940-1944 között). Atlantic Research and Publications (ARP), 2011

A magyar-román kapcsolatok 1939-1940-ben és a második bécsi döntés (Hungarian-Romanian relations 1939-1940 and the Second Vienna Award). Pro-Print Könyvkiadó, 2002

Projektek

Erdélyi román politikusok és a magyarság a 20. században

Aktuális kézirat

Petru Groza és a magyarok