L. Balogh Béni

L. Balogh Béni
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK KI)
Kutatási területek

Erdélyi román politikusok magyarságképe a 20. században

A dél-erdélyi magyar kisebbség 1940–1944 között

Magyar–román kapcsolatok a 20. században

Erdélyi impériumváltás 1918–1920-ban

Kiemelt publikációk

A nép szolgálatában? Nicolae Ceaușescu, a bölcs vezető (In the Service of the People? Nicolae Ceaușescu, the “Wise Leader”). Korunk, 2023. 8. 63–76.

Észak-Erdély – Dél-Erdély. Magyarok többségben és kisebbségben (Hungarians in majority and minority). In: A magyar kisebbségek 100 éve. A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományi Osztályának 2022. szeptember 22–23-i konferenciáján elhangzott elpadások szerkesztett változata. Szerk. Romsics Ignác – Kovács Kiss Gyöngy. Komp-Press, 2023. 155–162.

„Talán lesz egy kis hely e levelezés számára…”. Petru Groza és az 1957-es Arany János-ünnepségek („Maybe there will be a little place for this correspondence…”. The 1957 Arany János Celebrations). In: Palimpszesztus. Írások Bárdi Nándor születésnapjára. Szerk. Filep Tamás Gusztáv – Papp Z. Attila – Szerbhorváth György. Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet – Kalligram, 2022. 170–184.

A gondviselés küldötte vagy a szerencse kegyeltje? Ion I. C. Brătianu politikai pályaképe (The messenger of Providence or the grace of luck? Ion I. C. Brătianu’s political career). In: A történelem bennünk él. Tanítványi tisztelettel Romsics Ignácnak. Kocsis Kiadó, 2022. 289–316.

„Romániának oda kell adni Erdélyt”. A magyar–román határ kijelölése a békekonferencián (“Transylvania Must Be Handed Over to Romania”. The Delineation of the Hungarian–Romanian Border at the Peace Conference). Korunk, 2020. 5. 14–24.

Románia és az erdélyi kérdés 1918-1920-ban (Romania and the Transylvanian Question 1918-1920). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020

Erdélyből jelentik (They report from Transylvania). Iskola Alapítvány - Magyar Nemzeti Levéltár, 2020

Küzdelem Erdélyért. A magyar-román viszony és a kisebbségi kérdés 1940-1944 között (Struggle for Transylvania. Hungarian-Romanian relations and the minority question between 1940-1944). Akadémiai Kiadó, 2013

The Second Vienna Award and the Hungarian−Romanian relations 1940−1944 (A második bécsi döntés és a magyar-román kapcsolatok 1940-1944 között). Atlantic Research and Publications (ARP), 2011

A magyar-román kapcsolatok 1939-1940-ben és a második bécsi döntés (Hungarian-Romanian relations 1939-1940 and the Second Vienna Award). Pro-Print Könyvkiadó, 2002

Projektek

Erdélyi román politikusok és a magyarság a 20. században

Aktuális kézirat

Petru Groza és a magyarok