Nyírő Zsanna Jozefa

Nyírő  Zsanna Jozefa
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (TK KI)
Kutatási területek

Társadalmi mobilitás, Migráció, Gazdaságszociológia

Kiemelt publikációk

Durst Judit - Nyírő Zsanna (2018): Constrained choices, enhanced aspirations. Review of Sociology. Vol. 28 No. 4, pp. 4–36.

Nyírő Zsanna - Durst Judit (2018): Soul Work and Giving Back: Ethnic Support Groups and the Hidden Costs of Social Mobility. Lessons from Hungarian Roma Graduates. Intersections EEJSP. Vol. 4 No. 1, pp. 88–108.

Tóth István János – Nyírő Zsanna (2017): A “munkaerőhiány” a hazai közbeszédben. In Fazekas Károly – Köllő János (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör 2016. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet

Köllő János – Nyírő Zsanna - Tóth István János (2017): Az alapvető hiányindikátorok alakulása. In Fazekas Károly – Köllő János (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör 2016. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet

Tóth István János – Nyírő Zsanna (2017): Toborzási nehézségekre panaszkodó vállalatok. In Fazekas Károly – Köllő János (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör 2016. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet

Durst Judit - Fejős Anna - Nyírő Zsanna (2016): „Másoknak ez munka, nekem szívügyem” Az etnicitás szerepe a diplomás roma nők munka- család konstrukcióinak alakulásában. In Takács Judit – P. Tóth Tamás (szerk.): Kisebbség, többség, többszörösség; Kisebbségi–többségi viszonyok a magyar társadalomban. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont.

Durst Judit - Fejős Anna - Nyírő Zsanna (2014): "I always felt the odd one out": Work-life balance among graduate Romani women in Hungary. Acta Ethnographica Hungarica. Vol. 59 No. 1, pp. 165–190.

Nyírő Zsanna (2013): A migrációs potenciál alakulása Magyarországon. Magyar Tudomány. Vol. 174 No. 3

Aktuális kézirat

A rokonsági kapcsolatok szerepe a migrációban. Etnikai különbségek a transznacionális mobilitásban Észak-Magyarországon.