Pulay Gergely

Pulay Gergely
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK KI)
Kutatási területek

városi marginalitás, gazdaság és moralitás, érték és megélhetés, etnicitás és rasszializáció, etnográfiai kutatásmódszertan, Magyarország és Románia

Kiemelt publikációk

2023 Personalized Value Struggles amid Marketization: The Search for the Good among Men on the Margins of Bucharest. East European Politics and Societies: and Cultures

2020 Zsugorodás, létbizonytalanság és időbeli horizontok: A válságetnográfiák nézőpontjairól. Szociológiai Szemle 30 (2): 137-146.

2018 Crises, Securitizations and the Europeanization of Roma representation. Intersections: East European Journal of Society and Politics 4 (3): 180-192.

2017 ‘Rocking the nation’: The Popular Culture of Neo-nationalism. In Nations and Nationalism 23(2): 309-326. (társszerző: Feischmidt Margit)

2016 ‘I’m Good but also Mad’: Street-economy in a Poor Neighbourhood of Bucharest. In Micol Brazzabeni, Manuela Ivone Cunha and Martin Fotta eds. Gypsy Economy. Romani Livelihoods and Notions of Worth in the 21st Century. New York – Oxford: Berghahn Books, 127-144.

2015 Networked infrastructures and the “local”: Flows and connectivity in a postsocialist city. In City 19(2-3): 344-355. (társszerző: Liviu Chelcea)

Aktuális kézirat

The Moral Dimensions of Exchange and Livelihood at the Margins of Bucharest (A csere és a megélhetés morális dimenziói egy bukaresti szegénynegyedben)