Turán Tamás

Turán Tamás
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK KI)
Kutatási területek

Rabbinikus irodalom

A magyar zsidóság 19-20. századi vallás-, tudomány- és eszmetörténete

Európai héber könyvtörténet

Kiemelt publikációk

Ignaz Goldziher as a Jewish Orientalist. Traditional Learning, Critical Scholarship, and Personal Piety, (Berlin/Boston: De Gruyter – Oldenbourg, 2023)

„Patriotizmus és vallástörvény: A hadkötelezettség problémája a magyar ortodox zsidóság körében”. In: Novák, Attila (szerk.) Többes kötésben: Magyar-zsidó múltak és égtájak. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2023. pp. 73-104. (in English: „Patriotism and Religious Law: The Conundrum of Military Service for Hungarian Orthodox Jewry”, ibid., pp. 105-135)

Turán, Tamás; Carsten, L. Wilke (szerk.) Modern Jewish Scholarship in Hungary: The ‚Science of Judaism‘ between East and West (Berlin: De Gruyter, 2016)

Two Peoples, Seventy Nations. Parallels of National Destiny in Hungarian Intellectual History and Ancient Jewish Thought, In: Hatos Pál, Novák Attila (szerk.), Between Minority and Majority: Hungarian and Jewish / Israeli ethnical and cultural experiences in recent centuries, Budapest: Balassi Intézet, 2013. pp. 44-73.

Wherever the Sages Set Their Eyes, There is Either Death or Poverty - On the History, Terminology and Imagery of the Talmudic Traditions about the Devastating Gaze of the Sages; héber cím: Kol makom se-natnu hakhamim enehem, o mita o oni - le-toldot ha-maszorot al mabbatam ha-harszani veha-kotel sel ha-hakhamim, dimmujehen u-lesonotehen), Sidra 23: pp. 137-205. (2008)

Képfogyatkozás: Vázlat az ikonofóbia történetéről a rabbinikus hagyományban (Waning Images: A Short History of Iconophobia in the Rabbinic Tradition), Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004.

Projektek

Futó kutatási projektek:

  • A magyarországi neológ zsidóság tudomány- és eszmetörténete
  • Löw Immánuel és Goldziher Ignác levelezése

Lezárult kutatási projektek:

Aktuális kézirat

A magyarországi neológ zsidóság eszmetörténete