Látlelet. Tanulmányok, esszék Románia tizenöt évérõl

 

 

A szerzõ a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Történelem és Filozófiai Karán mûködõ Filozófiai Tanszékcsoport Magyar Tagozatának tanára. A kötetbõl ld. például a Kisebbségek a liberális és demokratikus deficitben címû tanulmányt, amely elsõ alkalommal a Korunk 2003. decemberi számában jelent meg.