Magyar Kisebbség, 12. évf. 2007. 1-2. (43-44.) sz.

 

 

A tartalom teljes szöveggel letölthetõ a Magyar Kisebbség honlapjáról.

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

     

'A pártállami diktatúra titoktalanításáról'

TARTALOM

  

Vitaindító

 • Könczei Csilla: Civil a pályán. Vélemény a pártállami diktatúra titoktalanításáról

 

Fórum

 • Dávid Gyula: Ami a félelmen túl van
 • Demeter M. Attila: Megérthetjük-e a diktatúrát az ügynökkérdés révén?

  

Dokumentumok

 • Dennis Deletant: A Securitate és a rendõrállam Romániában (1948—1989)
 • László Márton: A Securitate szervezeti felépítése
 • 50. számú rendelet az Országos Népbiztonsági Igazgatóság újjászervezésérõl (1951. március 30.)
 • 1951. Az Országos Állambiztonsági Igazgatóság Tartományi Igazgatóságainak a felépítése és hatásköre
 • 1951. A Tartományi Állambiztonsági Igazgatóságokon belüli osztályok és bizottságok feladatai, jogai és kötelezettségei
 • 1956. A III. Igazgatóság [Belföldi Hírszerzési Igazgatóság — Direcþia Informaþii Interne] szervezeti felépítése és hatásköre
 • 1956. A VIII. Igazgatóság — Mûveleti technika [Tehnicã operativã] — szervezeti felépítése és hatásköre
 • 1956. Az “F” Ügyosztály [Serviciul “F”] szervezeti felépítése és hatásköre
 • 1956. A Külföldi Hírszerzési Igazgatóság [Direcþia Informaþii Externe] hatásköre
 • László Márton: Román állambiztonsági kifejezések szótára
 • Anisescu Cristina — Reinhart Cornelia:: Az informátor jellemrajza a Securitate iratai alapján. A Big Five-modell alkalmazása az informátorok személyiségének leírásában és vizsgálatában
 • A falvakban végzett adatgyûjtési munka megszervezésérõl és irányításáról szóló irányelvek
 • Irányelv a Román Népköztársaságban lévõ “ellenséges elemek” mûveleti nyilvántartásának megszervezésérõl
 • 1987. évi D-00180 számú utasítás az állambiztonsági apparátus hírszerzõ hálózatának a kiépítésérõl és használatáról
 • 1987. évi D-00190 számú utasítások az állambiztonsági szervek adatgyûjtési és mûveleti tevékenységének a megszervezésérõl és lefolytatásáról
 • Stefano Bottoni — Novák Zoltán: A megfigyelési dosszié kutatása Romániában
 • Olti Ágoston: Osztálytalálkozó jeles meghívottakkal. Petru Groza 1947-es budapesti látogatása
 • Olti Ágoston: Emil Bodnãraº jelentése Petru Groza román miniszterelnök 1947-es budapesti látogatásáról

  

Mûhely

 • Tóth Norbert: “Ezer sziget és zátony országa, a habokból született Åland...” — avagy milyen hatással lehet a területi autonómia az identitásra?
 • Vincze László: Kisebbségi felsõoktatás és identitás

  

Szemle

 • Takács Ferenc László: 1956 — a rendszerváltás egyik paradoxona Romániában