Magyar Kisebbség - Nemzetpolitikai Szemle. Új sorozat, 14. évf. 2008. 3-4. (49-50.) sz.

 

"A megerõsödött demokratikus rendszer irányában történõ szinte két évtizedes átmeneti idõszakban a román állami szervek tekintélyes számú intézkedést foganatosítottak, amelyek célja a nemzeti kisebbségek integrációja: mintegy 200 olyan jogszabály született, amelyek a többség-kisebbség kapcsolatainak különbözõ aspektusaira vonatkozó elõírásokat tartalmaznak, a kisebbségi közösségek érdekterületein kompetenciákkal rendelkezõ állami intézmények jöttek létre, és az illetõ kisebbségek érdekeinek képviseletében szerepet vállaló szervezetek támogatása céljából jelentõs pénzügyi alapok lettek elõirányozva. A nemzeti kisebbségek jogállásának ilyenfajta komplexitása szempontjából Románia vitathatatlanul elõkelõ helyen szerepel nemzetközi szinten is. Nem kevésbé igaz viszont az, hogy a román állami hatóságok által elfogadott és nemeslelkûen követett intézkedések nem mindig vezettek az elvárt célhoz, valamint a többség és a különbözõ kisebbségek közötti kapcsolatoknak még számos olyan vitatott aspektusa maradt, amelyek a célirányos állampolitikák általi megoldásra várnak. Ez a két célkitûzés - az eddigi megvalósítások bemutatása és egy továbbfejlõdési irány megjelölése - képezte azon motiváció alapelemeit, amely lehetõvé tette a jelen kötetet alkotó adalékok összegyûjtését."

(SALAT LEVENTE: A romániai nemzeti kisebbségek jogállása és ennek nemzetközi kontextusa)

A Magyar Kisebbség korábbi számainak letöltése teljes szöveggel.

 

 

Tartalomjegyzék

 • SALAT LEVENTE: Szempontok a romániai kisebbségvédelmi rezsim elemzésének egy lehetséges magyar olvasatához

 • SALAT LEVENTE: A romániai nemzeti kisebbségek jogállása és ennek nemzetközi kontextusa


I. Általános keret

 • MONICA CÁLUSER: A kisebbségek jogainak rendszere Közép- és Kelet-Európában

 • RADU CHIRITÁ - ANCA SÁNDESCU: A nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó románjogszabályok elemzése

 • JÁNOSI DALMA: A romániai nemzeti kisebbségek védelmének intézményi kerete

 • MOHÁCSEK MAGDOLNA: A nemzeti kisebbségek szervezeteinek kiutalt finanszírozás elemzése


II. Szektoriális politikák

 • MONICA CÁLUSER: A nemzeti kisebbségek képviselete a Parlamentben fenntartott helyeken

 • SZÉKELY ISTVÁN GERGÕ: A nemzeti kisebbségek képviselete a helyi tanácsokban. A romániai választójogi rendelkezések hatásainak értékelése a 2004-es és 2008-as helyhatósági választások eredményei alapján

 • HORVÁTH ISTVÁN: A romániai nyelvpolitikák értékelése

 • KOVÁCS MÁRIA: Multikulturális oktatás-politikák a román oktatási rendszerben és ezen politikák alkalmazásának néhány szempontja

 • FLORIN MOISÁ: Közpolitikák a roma-problémák kezelésére


III. Következtetések

 • BOGDÁN ANDREA - MONICA CÁLUSER - OLIMPIA MOSTEANU - SALAT LEVENTE: A nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó elõírások gyakorlatba ültetése a közintézmények szintjén

Melléklet

 • A nemzeti kisebbségek védelmére és jogaira vonatkozó elõírásokat tartalmazó jogi dokumentumok Romániában